Integreren - oliversipho/your-tribe-squad-page Wiki

De integratie van de website verloopt via GitHub. We maken dan ook gebruik van GitHub pages.