Postup odevdani SP pres Git - nvbach91/4IZ268-2022-2023-ZS Wiki

 • Tento postup vyžaduje znalost v použití příkazového řádku
 • V návodu se vyskytují placeholdery:
  • <USERNAME> nahraďte svým GitHub username
  • <XNAME> nahraďte svým školním xname

Příprava

 • Nainstalujte si Git ve svém PC - https://git-scm.com/downloads
 • Ujistěte si, že příkaz git je připraven k použití v příkazovém řádku
 • Naklonujte si tento repozitář k sobě v CMD pomocí příkazu
  • git clone https://<USERNAME>@github.com/nvbach91/4IZ268-2022-2023-ZS.git
 • Vytvořte si svou branch s názvem student-<XNAME> pomocí příkazu
  • git checkout -b student-<XNAME>
 • Vytvořte si složku sp2 a vložte ji do složky /www/<XNAME>/

Odevzdání

 • Do složky sp2 vložte svou práci
 • Potvrďte změny se zprávou ohledně těchto změn pomocí příkazů
  • git add -A
  • git commit -m "commit message"
 • Změny odešlete na GitHub pomocí příkazu
  • git push --set-upstream origin student-<XNAME>
 • Ověřte si, že tato nová branch byla úspěšně vytvořena na odkaze https://github.com/nvbach91/4IZ268-2022-2023-ZS/tree/student-<XNAME> společně s odevzdanými soubory
 • Ze této branche si vytvořte Pull Request
  • do názvu Pull Requestu napište <XNAME> sp2
  • do komentáře vložte odkaz na běžící aplikaci na internetu (eso server)
  • zobrazte si změny oproti původní odevzdané verzi

image

image

 • Poté bude práce řádně odevzdána a již nemusíte vyučujícího oznamovat. Veškeré komunikace týkající se SP mezi vyučujícím a studentem budou probíhat v rámci tohoto Pull requestu.

Průběh opravy prací

 • Vyučující bude psát komentáře přímo do zdrojového kódu v rámci Pull Requestu po oznámení studenta nebo 24h před zahájením obhajoby projektu
 • Sledujte průběh opravy a případně zareagujte na podněty vyučujícího (GitHub Vám bude posílat notifikace)

Pokračování ve vývoji a odevzdání dalších verzí nebo oprave

 • Pro případné další změny a nahrávání dalších verzí projektu je potřeba znova provést add, commit a push
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️