LAB02 - nvbach91/4IZ268-2022-2023-ZS Wiki

Základy tvorby webových stránek v HTML5 - část 1

Jak psát webové stránky pomocí HTML5

Obsah

 • https://github.com/4iz268/cviceni/tree/master/01-html-uvod/
 • Úvod do HTML
 • Editor + Prohlížeč + Konzole
 • DOCTYPE
 • Tagy vs elementy vs text
 • Párový vs nepárový tag
 • Atribut
 • Vnoření elementů
 • HTML5 tagy
 • Blokový vs inline tag
 • Sémantické tagy
 • Sémantická struktura stránky
 • Základní struktura HTML5
 • Odkazy & přesměrování
 • Struktura webu
 • Typy stránek podle obsahu

Úvod do HTML

 • HyperText Markup Language
 • značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek, tj. HTML dokumentů
 • není to programovací jazyk
 • pomocí HTMl "značkujeme" obsah stránky, dáváme mu význam a vytváříme jeho strukturu.

Editor + Prohlížeč + Konzole

 • otevřete si editor a prohlížeč vedle sebe, abyste viděli náhled vaší stránky
 • v konzoli prohlížeče lze sledovat stav renderování vaší stránky

První HTML soubor

 • vytvořte si prázdný adresář
 • tento adresář otevřete ve VS Code
 • v něm si vytvořte soubor index.html (HTML soubor má příponu .html, zobrazení přípony souboru ve Windows si nastavte v nastavení složek)
 • index.html soubor bude naším homepage
 • tento soubor otevřeme v prohlížeči

Jak na hezčí odkazy (clean URL - bez přípony .html)

 • Vytvoříme složku (s požadovaným názvem stránky - bez diakritiky) a do ní dáme soubor index.html - všude!
 • odkaz na tuto stránku bude ceska k této složce

DOCTYPE

Tagy vs elementy vs text

 • element je každý jednotlivý blok na stránce, webová stránka se skládá z elementů
 • elementy se vytvářejí pomocí tagů podle DTD
 • elementy mohou obsahovat text
 • elementy mohou mít vnořené elementy - pokud jde o párový tag

Párový vs nepárový tag

 • párový tag má vždy dvě části (vyskytují se v párech): začínající (opening) tag a ukončovací (closing) tag
<tag>    </tag>
 ^       ^
 |       |
opening tag   |
       closing tag
 • nepárový tag má pouze první část - do nich nelze vnořit další tagy nebo text
<tag>

Komentáře

 • prohlížeče je ignorují a nijak neinterpretují
<!-- toto je komentář -->

Atribut

<tag atribut="hodnota"></tag>

Vnoření elementů

 • pro každou hlubší úroveň přidáme indentaci v počtu 2 mezer nebo 4 mezer
 • dodržet stejnou velikost indentace všude v dokumentu a pokud možno i v rámci celého vašeho webu!
<tag1>
 <tag2></tag2>
 <tag3>
  <tag4>
   <tag5>
  </tag4>
 </tag3>
</tag1>

HTML5 tagy

<html>   -- kořenový tag 
<head>   -- hlavička 
<body>   -- tělo 
<p>     -- paragraf 
<a>     -- odkaz
<div>    -- generický kontejner 
<strong>  -- zvýraznění 
<em>    -- zvýraznění 
<h1>    -- nadpis úrovně 1 
<h2>    -- nadpis úrovně 2 
<img>    -- obrázek 
<span>   -- kus textu 
<header>  -- záhlaví 
<footer>  -- zápatí 
<article>  -- článek
<ul>    -- neuspořádaný seznam
<ol>    -- uspořádaný seznam
<li>    -- položka v seznamu
<table>   -- tabulka
<thead>   -- hlavička tabulky
<th>    -- řádek v hlavičce tabulky
<tbody>   -- tělo tabulky
<tr>    -- řádek v tabulce
<td>    -- buňka v tabulce
<br>    -- prázdný řádek
<hr>    -- horizontální čára
<blockquote>-- blok citace
<cite>   -- inline citace
<abbr>   -- vysvětlivka
<form>   -- formulář
<input>   -- textové pole
<label>   -- název
<button>  -- tlačítko
<select>  -- výběr
<option>  -- možnost ve výběru

...

Základní struktura HTML5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Page Title</title>
 </head>
 <body>
 	Page Content
 </body>
</html>

HTML struktura je stromovou strukturou

image

<html>
 <head>
  <title>Ahoj svete</title>
  <link>
 </head>
 <body>
  <p></p>
  <div>
   <p>lorem ipsum</p>
  </div>
 </body>
</html>

Blokový vs inline tag - defaultní chování

 • Blokový tag zabírá celou šířku stránky / řádku
 • začne na novém řádku
<h1>, <h2>, <div>, <p>
 • Inline tag zabírá jen potřebnou šířku, používá se pro značení v rámci řádku
 • pokračuje na stejném řádku
<strong>, <em>, <a>, <img>
 • Ověřte si v konzoli (Chrome) F12

image

Zobrazení zdrojového kódu stránky v prohlížeči

 • (Chrome) F12, záložka Source

Zobrazení objektového modelu stránky v prohlížeči

 • (Chrome) F12, záložka Elements

Sémantické tagy

<header>, <section>, <nav>, <article>, <footer>, atd...

Sémantická struktura stránky

 • použití sémantických tagů

img

img

Odkazy & přesměrování

 • použití tagu <a> a atributu href a target
<a href="https://www.google.com">Odkaz na google.com</a>
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Odkaz na google.com - otevřít v novém okně</a>
<a href="//www.google.com" target="_blank">Odkaz na google.com bez specifikace protokolu</a>

<a href="/~xname/">Odkaz domovskou stránku</a>
<a href="/~xname/">Odkaz domovskou stránku</a>
<a href="/~xname/contact/">Odkaz stránku contact v domovském adresáři</a>
<a href="/~xname/products/">Odkaz stránku products v domovském adresáři</a>
<a href="/~xname/posts/2020-09-27/">Odkaz stránku 2020-09-27 v adresáři post, který je pod domovským adresářem</a>
<a href="2020-09-26">Odkaz stránku 2020-09-26 ve stejném adresáři, ve kterém se nachází současná stránka</a>
<a href="./2020-09-26">Odkaz stránku 2020-09-26 ve stejném adresáři, ve kterém se nachází současná stránka</a>
<a href="../2020-09-26">Odkaz stránku 2020-09-26 v nadřazeném adresáři</a>
<a href="../../2020-09-26">Odkaz stránku 2020-09-26 v adresáři, který se nachází o dva stupně vejš</a>

Struktura webu

 • stromová struktura

img

Typy stránek podle obsahu

 • každý web by měl mít domovskou stránku
 • v případě firemního webu např.:
  • o nás
  • produkty/služby
  • kontakty
  • kariéra
  • ochrana osobních údajů
  • obchodní podmínky
  • sponzoři

Metadata

 • data o datech, data popisující o čem je stránka
 • nebudou nijak zobrazeny na stránce
 • typy metadat: autor, klíčová slova, popis, verze
 • do tagu <head> napíšeme tag <meta>
 • atributy:
  • name - "description", "keywords"
  • content - hodnota
<meta name="keywords" content="school, web development, programming">
<meta name="author" content="Nguyen Viet Bach">
<meta name="description" content="This page is about something great!">

Q&A

 1. Co by mělo být na úplném začátku HTML souboru a k čemu je?
 2. Jaká je základní struktura dokumentu?
 3. Jaké jsou dva typy tagů podle jejich syntaxe?
 4. Jaké jsou dva typy tagů podle způsobu zobrazování?
 5. Jak píšeme komentáře v HTML?
 6. Co jsou to atributy v tagu a jak je deklarujeme?
 7. Jaké jsou sémantické tagy a k čemu jsou?
 8. K čemu je tag <meta>?
 9. Jaký je rozdíl mezi absolutní cestou a relativní cestou k souborům?

Domácí úkol

Napište HTML5 "tahák" v souboru /cheatsheet/index.html

Napište stránku obsahující články blogu v souboru /blog/index.html

 • používejte sémantické tagy pro k tomu určené obsahy
 • jako plnící text lze použít lorem ipsum

Napište životopis nějaké známé osobnosti v souboru /resume/index.html

Vytvořte domovskou stránku v souboru index.html včetně navigačních odkazů

 • zde bude navigace s odkazy na všechny 4 vytvořené stránky
 • tuto stejnou navigaci vložte i do ostatních stránek
 • vyzkoušejte navigaci proklikem
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️