01 Dostęność i bezpieczeństwo - moojpanie/CyberPodstawy GitHub Wiki

dostępność jest ważna we wszystkich aspektach technologii ikiedy myślimy o jego znaczeniu dlacyberbezpieczeństwo, wiesz, ostatecznie chcemy zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.Myślę, że dostępność oznacza tworzenie informacji, działań lubnawet środowiska znaczące, rozsądne, użyteczne dla jak największej liczby osób.A kiedy mówimy o tym z technologicznego punktu widzenia, zwykle tak jesto udostępnianiu informacji lub usług osobom niepełnosprawnym.Decyzje, które podejmujemy w oparciu o własne możliwości w celu zwiększenia bezpieczeństwa, mogąfaktycznie być nieskuteczne.Na przykład czasami zobaczysz używany kolor czerwonywskazanie ostrzeżenia.Cóż, dla kogoś, kto jest daltonistą, takie rozwiązanie będzie nieskuteczne