Pending tasks - miriamMartinezUB/TM GitHub Wiki

Tareas imprescindibles para f2

 • Un fitxer de vídeo en un format propi, amb extensió pròpia tipus FourCC (http://www.fourcc.org/). Això pot fer-se amb una llibreria estàndard.
 • El fitxer pot consistir en un contenidor estructurat ZIP que contingui un conjunt d’imatges en format JPEG numerades i modificades segons l’algorisme de compressió, juntament amb un document comprimit amb la informació necessària per descodificar el vídeo.
 • El programa ha de proporcionar
  • (1) informació sobre el desenvolupament del procés (tipus progress-bar o similar)
  • (2) estadístiques del temps de processat
  • (3) la ràtio de compressió obtinguda
  • (4) algun indicador de qualitat, com per exemple el PSNR (https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio).
 • Implementar un codificador i descodificador amb la metodologia descrita en l’apartat Descripció detallada.

Tareas que dejamos para la f3

 • El fitxer d'entrada ZIP ha de soportar els formats JPEG, GIF o BMP.
 • Afegir docstrings -> eina Sphinx per generar la documentació
 • S’ha de trobar quin set de valors pels paràmetres proposats permet una millor ràtio de compressió mantenint una qualitat d’imatge acceptable.** --> CONCLUSIÓN informe** En aquest sentit, es desenvoluparan shell scripts per automatitzar aquest procés. L’optimització dels paràmetres és realitzarà sobre el fitxer Cubo.zip, disponible al Campus Virtual.
 • També és valorarà que compareu els resultats obtinguts amb el vostre còdec amb els resultats que s’ha trobat amb ffmpeg en la sessió pràctica introductòria. --> Parte del informe