3_Les6_smart_connection - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Voor de zesde les van smart connection is het de bedoeling dat je kennis maakt met machine learning/AI en de mogelijkheden daarvan. Daarbij is het de bedoeling dat je zelf gaat kijken naar een mogelijkheid waarvoor je machine learning/AI kan gebruiken.

3.1. Mijn idee

Alvorens deze minor had ik al iets in gedachte omtrent machine learning/AI. Mijn vraag was als volgt:

"Kun je met AI een systeem maken waarmee je de werking van een virus en het immuunsysteem kan testen om te kijken hoe goed je immuun bent voor een bepaald virus. Dit met als doel zodat je inzichtelijk hebt hoe sterk je bent en dat je actie kan ondernemen om je immuunsysteem te verbeteren om dat virus te bestrijden."

Deze vraag komt uit mijn voorwerk. Op basis van deze vraag en de les over machine learning/AI ben ik gaan ontwerpen wat ik precies wilde bereiken met deze vraag. Dit is te zien in de afbeelding hieronder.

Het doel van dit idee is dat je hetgeen wat gebeurt met een virus in het echte leven vertaald naar een digitale werking daarvan. Dit houdt in dat je de volgende zaken dus moet gaan onderzoeken:

  1. Hoe vertaal je het menselijk lichaam (immuunsysteem) naar een digitale versie?
    • Kun je hier een model voor trainen?
  2. Hoe vertaal je een virus naar een digitale versie?
    • Kun je hier een model voor trainen?
  3. Hoe vertaal je de werking van een virus naar een digitale versie?
    • Kun je hier een model voor trainen?

Wat je hiermee wilt bereiken is dat je op basis van punt 3 een model hebt die werkt met de input van punt 1 en punt 2. Op het moment dat je dus een virus hebt dan wordt er gekeken hoe in de digitale wereld gereageerd wordt op het virus. Hieruit volgt de "hoe", hoe het lichaam digitaal reageert op het virus. Op basis daarvan wordt een "score" berekent. Op basis van die score wordt een "preventie" plan gegenereerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een vaccinatie nodig hebt of dat je bepaald eten moet eten om je immuunsysteem beter te trainen om tegen het virus te handelen.

Het grote doel is dat je hiermee specifiek kijkt naar wat nodig is om een virus te bestrijden op individueel niveau en dus niet zegt dat je de hele bevolking wilt gaan vaccineren om een virus te bestrijden, dat is niet nodig en totaal inefficiënt. Het voordeel van zo'n systeem is dat je ook preventief dit kan uitvoeren. Hierdoor maak je het voor mensen inzichtelijk dat als zij slecht bestand zijn tegen het virus zij zich al optijd kunnen vaccineren.

Als dit idee nu zou bestaan dan zou dat business technisch betekenen dat vaccins niet van te voren hoeven worden ingekocht, maar pro-actief. Dit zal er voor zorgen dat minder vaccins verloren gaan en dat er ook minder vaccins nodig zijn. Dit betekent dus dat meer kosten bespaard kunnen gaan worden. Het enige qua kosten wat je dan krijgt is dat je zo'n systeem moet ontwikkelen en onderhouden. Zelf zou ik het heel gaaf vinden als zoiets vanuit huis kan worden gedaan. Dit zou dan betekenen dat je met je telefoon een stuk bloed zou kunnen afnemen om vervolgens meteen te kunnen zien hoe jij tegen het coronavirus bestand zou zijn. Daarop krijg je dan een preventieplan om jezelf te kunnen beschermen tegen het coronavirus. Daarnaast zal de zorg niet zo snel overbelast worden aangezien de mensen die het meeste last hebben van het coronavirus al vroeg gevaccineerd kunnen worden. Hierdoor zullen lockdowns niet meer nodig zijn.