Refectie - kiara1404/so-nuts Wiki

Single Page App

WAFS was een fijne introductie van de minor. Ik had wel al eerder met Node en Express gewerkt maar nog niet in deze verhouding. Ik heb tijdens WAFS geleerd wat nou echt bad practices zijn en heb deze zoveel mogelijk vermeden. Ook heb ik een error state toegevoegd aan mijn project, zonder WAFS was mij dit zeker ontschoten. Tijdens WAFS moest je ook in modules werken, dit is iets wat ik helaas vergeten ben om te doen. Ik wilde dit nog doen maar ik kwam nogal in tijdnood te zitten. Ik begin eigenlijk altijd in één bestand en ongeveer halverwege deel ik het op in modules. Tijdens dit project had ik halverwege helemaal nog niet zoveel code geschreven en is ben ik het daarom vergeten om in modules op te delen. Wel heb ik met dynamic import (ES6) gewerkt, iets wat ik alleen nog maar met WAFS had gedaan.

CSS To The Rescue

Tijdens CSS to the rescue heb ik onwijs veel geleerd. Ik werkte nooit met alleen selectors maar veel met classes en id's. Nu heb ik in mijn project ook zeker wel aardig wat classes gebruikt maar ik heb het geprobeerde te combineren met de vele selectoren zoals :nth-of-type(). Ik denk dat dat mijn meest gebruikte selector is geweest tijdens dit project. Ook heb ik de checkbox hack weer kunnen toepassen in dit project. Ik had dat eerst in mijn CSS project gebruikt maar kwam er daarna toch achter dat de hack beter werkte met radio buttons maar in essentie werkt het hetzelfde.

Progressive Web Apps

Ik heb dit vak niet kunnen volgen doordat ik ziek was en weet ook niet zo goed wat er aan bod gekomen is. Ik ga dit volgend jaar herkansen.

Browser Technologies

Ondanks dat ik corona had toen dit vak gegeven werd, heb ik het wel herkanst. De principes zijn ook vrij 'simpel'. Zorg dat je basis goed is en ga dan pas gekke dingen toevoegen met JS. Dit heb ik ook geprobeerd te doen met mijn concept. Alle formulieren worden server side gerenderd, dus zonder JS nog te gebruiken. Ik heb in de questionnaire met clientside JS ervoor gezorgd dat de vragen per clusters worden ingeladen. Zodra je JS uitschakeld, krijg je alles onder elkaar. Het enige wat zou wegvallen zijn de checkmarks en progressbars maar die zijn niet essesntieel voor mijn concept, ze zijn 'the cherry on top', een tool om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.

Realtime Web

Ik heb helaas niks geimplementeerd van RTW omdat het niet nodig was voor mijn concept.

Human Centered Design

Tijdens HCD moest ik ontwerpen voor één persoon die doof was. Iets wat heel anders is dan wat ik nu gedaan heb. Toch zijn er wel wat overeenkomsten; zo ontmoette ik Marie elke week en moest ik mijn ontwerp testen. Ik heb tijdens deze weken elke week een meeting gehad met de UX designer van Chippr en design reviews gehad met Koop. Als je het zo bekijkt, heb ik dus wel wat dingen gedaan die in dit vak aan bod kwamen. Tijdens deze feedback sessies kwam er vaak nuttige feedback uit, soms wat minder nuttig. Hierin vond ik het lastig om te bepalen in hoeverre je die feedback gaat verwerken. Je wil namelijk de opdrachtgever geven wat zij willen maar aan de andere kant moet je niet jouw identiteit verliezen als ontwerper. Dit had ik ook tijdens het testen met Marie. Sommige dingen die zij niet heel vet vond op het eerste gezicht, bleek ze later toch te missen toen ik die weggelaten had. Conclusie is, als jij ervan overtuigd bent dat het echt in je ontwerp moet, lekker doen!