reflectie - jornveltrop/ilojo-bar Wiki

ALGEMEEN

ReadMe en documentatie is duidelijk en compleet. Het project is gedeployed en werkt. Ik heb de interface design principes verwerkt. Patterns zoals een navigatie, scroll hints en andere principes zorgen voor een fijne ervaring. Affordance en feedback op interactieve elementen zijn verwerkt.

WAFS

Ik heb consistente HTML, CSS en JavaScript geschreven. Ook een error state voor offline is aanwezig!

Verder heb ik gewerkt met een headless CMS waar ik data via API ophaal. Deze data wordt gemanipuleerd en doorgegeven aan een templating engine (dat is dan weer niet zo WAFS).

WAFS is niet heel erg van toepassing, aangezien we bij dit project server-side zijn gaan renderen, omdat dit beter is voor de performance. Dit was erg belangrijk bij dit proiject.

CSS to the Rescue

Ik heb geëxperimenteerd met CSS animaties bij het openen van de ramen van de gevels. Deze styling zorgt voor een extra ervaring, meer dan alleen stylen.

De UX is goed bruikbaar en progressive enhancement is toegepast. (Zie algemeen en PWA)

PWA

Het project wordt server side gerenderd. De data van de api wordt in combinatie met EJS als templating engine verwerkt.

Pagina's worden ge-cached met browser caching en via de Service Worker.

Ook de performance is geoptimaliseerd. Met elementen als compress en minifiers worden de bestanden geoptimaliseerd. Verder zijn de images gecomprimeerd en in moderne bestands indeling omgezet.

Browser technologies

De core functionaliteit, verhalen over de Ilojo Bar lezen, hebben we duidelijk voor ogen gehad en zijn goed accessible.

De app is 2 laags progressive enhanced. Ik had dit liever 3 laags willen doen, alleen lag de focus van dit project meer op performance dan op alles helemaal dicht timmeren qua browser accessibility.

De meest enhanced versie is helemaal geoptimaliseerd.

HCD

Het design probleem is goed doorgrond door middel van een debriefing. Er was goed overleg tussen de opdrachtgever, dit werkte erg fijn.

HCD is verder niet heel erg van toepassing. Er zijn meerdere soorten gebruikers waardoor 'Prioritize identity' niet van toepassing is.

Wel hebben we goed gekeken naar het principe 'study situation'. In Nigeria is niet veel en snel internet, in combinatie met een oudere telefoon moest de performance dan ook goed zijn.

Ook het testen kon niet, doordat we geen test personen vanuit de doelgroep tot beschikking hadden.

Real time web

Real time web is niet van toepassing. Bij ons project zijn er geen sockets of andere multi-user elementen verwerkt.