Sözlük - gorkemdeniz/stellaris-turkce GitHub Wiki

Kelimeler

Burada ki kelimelerden çevirisinde hata olduğunu düşündüğünüz var ise Issues bölümüne tartışma açmanız önerilir.

 • All: Tümü
 • Artificial Intelligence: Yapay Zeka
 • AI: YZ
 • Asteroid: Asteroit
 • Arthropoid: Eklembacaklı
 • Agents: Aracılar
 • Amoeba: Amip
 • Asteroid Belt: Göktaşı Kemeri
 • Authoritarian: Otoritercilik
 • Artisan Troupe: Zanaatkar Topluluğu
 • Armada: Donanma
 • Ancient Fortress: Antik Hisar
 • Avian: Kanatlı
 • Barrack: Kışla
 • Beryllium: Berilyum
 • Benefactress: Hayırsever
 • Battlecruiser: Savaşkruvazörü
 • Black Hole: Kara Delik
 • Buoy: Düzenek
 • Contact: Temas
 • Celestial: Kutsal
 • Cruiser: Kruvazör
 • Crystalline: Kristalize
 • Crystal Codex: Kristal Kodeks
 • Drone: Dron
 • Derelict: Sahipsiz
 • Desolate: Harap Edilmiş
 • Dreadnought: Zırhlı Gemi
 • Dyson Sphere: Dyson Küresi
 • Ecosystem: Ekosistem
 • Embrace: Benimseme
 • Egalitarian: Eşitlikçilik
 • Enigma: Gizem
 • Enclave: Topluluk Yerleşimi
 • Enlighten: Aydınlatmak
 • Excavator: Ekskavatör
 • Extradimentionals: Diğerboyutlular
 • Food: Gıda
 • Faction: Fraksiyon
 • Fallen Empire: Antik İmparatorluk
 • Federation Association Status: Federasyon Birliği Statüsü
 • FTL: IDH
 • Faster Than Light: Işıktan Daha Hızlı
 • Fungoid: Mantarsı
 • Genome: Genom
 • Grimacing: Dalgalanan
 • Habitability: Yaşanabilirlik
 • Hallucinogen: Halüsönojen
 • Humanoid: İnsansı
 • Homeworld: Başkent
 • Inhibitor: Önleyici
 • Infinite Being: Sonsuz Varlık
 • Improbable: Beklenmedik
 • Invader: İstilacı
 • League: Birlik
 • Last Stand: Son Direniş
 • Loop: Döngü
 • Livestock: Besi
 • Militarism: Militarizm
 • Materialism: Maddecilik
 • Matriarch: Maderşah
 • Mindless: Akılsız
 • Megastructure: Megayapı
 • Molluscoid: Yumuşakça
 • Martial Technologies: Savaş Teknolojileri
 • Noral Scan: Nöral Tarama
 • Necropsies: Nekropsiler
 • Non-Aligned League: Tarafsızlar Birliği
 • Non-Aggression Pact: Saldırmazlık Paktı
 • Noxious: Zehirli
 • Overlord: Hükümdar
 • Olfactory: Koku İnceleme
 • Pacifist: Barışçılık/Barışçı
 • Pillars of Creation: Yaratılış Sütunları
 • Primitives: İlkel Toplum
 • Promoted: Desteklenmiş
 • Pop: Pop
 • Patron: Müşteri
 • Plains: Düzlükler
 • Plantoid: Bitkimsi
 • Precursor Empire: Öncü İmparatorluk
 • Positron: Pozitron
 • Purifiers: Arındırıcılar
 • Processing Hub: İşleme Merkezi
 • Radical: Radikal
 • Recruit: İşe Almak
 • Retaliatory: Misilleme
 • Resettled: Yeniden yerleştirilmiş
 • Reptilian: Sürüngen
 • Relay: Röle
 • Rift: Geçit
 • Ringworld: Halkadünya
 • Sensor Array: Sensör Dizisi
 • Sentry Array: İzlem Dizisi
 • Shrine: Mabet
 • Science Nexus: Bilim Neksusu
 • Shroud: Örtü
 • Species: Türler
 • Sphinx: Sfenks
 • Spaceport: Uzayüssü
 • Spiritualism: Tinselcilik
 • Snare: Tuzak
 • Synth: Sentetik
 • Terraform: Dünyalaştırma
 • Thrall: Köle
 • Tile Blocker: Kare Engeli
 • Titanic Life: Titanik Yaşam
 • Utopia: Ütopya
 • Uplift: Yükselt
 • Undaunted: Korkusuz
 • Victor: Fatih
 • Vassal: Vasal
 • Vault: Kasa
 • Void Cloud: Void Bulutu
 • Victorious: Muzaffer
 • War of Heaven: Cennetin Savaşı
 • Woodwind Instrument: Ahşap Enstrüman
 • Wraith: Wraith
 • Wunderlust: Yolculuk Tutkusu
 • Xeno: Zeno
 • Xenophobe: Zenofobi
 • Xenophile: Zenofili
 • Zero Gravity: Sıfır Yerçekimi