Portfolio - fokkinkniels/WordMatch Wiki

Sprint 1

Persoonlijke project

Voor mijn persoonlijke project ga ik een spel maken. Het spel is gebaseerd op woord wizard, een bord spelletje dat ik soms met mijn zusje speel. Het spel draait erom wie er de meest creatieve woorden kan bedenken binnen een categorie met een specifiek begin letter, op de Wiki van mijn project heb ik het spel en de regels verder uitgelegd.

Om mijn project te realiseren ben ik begonnen met een user te bedenken en een paar userstories daarbij te maken. Aan de hand van de eerste user story ben ik begonnen met de regels en ‘flow’ van het spel op papier te zetten. Ik heb een document gemaakt met de spelregels en een flowchart van de game. Hierna heb ik een flowchart voor mijn website gemaakt zodat ik een idee kreeg over welke pagina’s ik nodig ga hebben en hoe deze in elkaar over lopen.

Hierna ben ik begonnen met een design te maken. Ik heb in mijn design gekozen om alles voor mobile te ontwerpen aangezien ik een webapp wil gaan maken. Ik heb nu voor ieder pagina die ik tot nu toe denk nodig te hebben een ontwerp gemaakt. Ik heb mijn design in adobe XD gemaakt en je kunt bijna overal op klikken zodat je een beetje een feeling voor de applicatie kunt krijgen. Hier zijn een aantal voorbeeld pagina’s:

image image image

Ik heb woensdag 21-09 een feedback gesprek met Leon gehad, uit dit gesprek kwam dat ik goed op weg was. Hij gaf toen wel aan dat mijn userstories te veel ui UX waren gericht en hebben toen besloten om een nieuwe user story te maken die de 'vrienden service' bevat. Hiermee ben ik aan de slag gegaan en dit is ook waar ik in sprint twee mee verder ga

Groep Project

Voor het groep project heb ik nog weinig individueel werk gedaan, we zijn voornamelijk bezig geweest met het project opzetten zoals een GitHub en een hele basic CI pipeline. Ook zijn we nog druk bezig met uitdenken hoe het project eruit komt te zien en wie wat gaat doen. Ik heb een hele basic CI pipeline opgezet voor een API repository, verder heb ik me verdiept in SQL en NOSQL.

Ik heb ook een begin gemaakt aan de API, ik heb een eerste endpoint opgezet om een tafel te reserveren en te betalen. Deze endpoints zullen waarschijnlijk niet heel het project zo blijven aangezien het meer was om de architectuur een beetje op te zetten en gewend te raken aan met JAVA werken.

Wat in sprint 2

In sprint 2 ga ik beginnen met userstory 1 af te maken, hiervoor moet ik een usertest gaan doen. Deze usertest zal ik dan gaan maken en uitvoeren. Hierna ga ik een begin maken aan userstory 5, hiervoor ga ik beginnen met het design van de vriendenservice over te zetten naar een Vue applicatie en ik ga een begin maken met het ontwerpen van de backend en bedenken hoe alles achter de schermen gaat werken.

Leerdoelen

Dit is waar ik schat te zijn que leerdoelen, onder de tabel staan de leerdoelen apart met een kleine uitleg.

Leerdoel Advanced Proficient Beginning Orienting Undefined
Web application X
Software quality X
Agile method X
CI/CD X
Cultural differences and ethics X
Requirements and design X
Business processes X
Professional X
 • 1. Web application

  Ik denk dat ik op Orienting zit qua Web application aangezien een begin heb gemaakt aan een user-friendly interface maar verder ben ik er nog niet veel mee bezig geweest.

 • 2. Software quality

  Software quality is nog Undefined omdat ik nog helemaal niet met code schrijven bezig ben geweest.

 • 3. Agile method

  Voor agile method zit ik ook op orienting, in ons groep project hebben we elke keer een standup en werken we met een github project bord. Voor mijn persoonlijke project heb ik nu een trello maar wil ik ook over zetten naar een github project bord zodat ik alles op een plaats heb staan.

 • 4. CI/CD

  CI/CD is nog Undefined omdat ik nog helemaal niet met code schrijven bezig ben geweest., laat staan CI/CD.

 • 5. Cultural differences and ethics

  Cultural differences and ethics is nog Undefined want ik heb me hier nog helemaal niet mee bezig gehouden.

 • 6. Requirements and design

  Requirements and design is Orienting want ik ben een hoop bezig geweest met het project ontwerpen zoals de flow van de applicatie en met user stories maken.

 • 7. Business processes

  Business processes is Orienting want ik heb al een aantal user stories gemaakt zowel in mijn persoonlijke project als in het groepsproject. Ook hebben we deze use stories aan de stakeholder laten zien in het groepsproject en hierop feedback gekregen.

 • 8. Professional

  Professional is Beginning want het groepsproject gaat heel goed, we hebben een goede werksfeer en weken goed met scrum. Als er iets niet lekker loop laat ik dit meestal ook gelijk weten. Ik heb ook al 2 feedpulse momenten gehad met Leon, waarin ik goede feedback heb gehad en ben hier meteen mee aan de slag gegaan.