Instalacja - emkarcinos/WMIAdventure Wiki

Budowanie

Budowanie i uruchamianie całej aplikacji zautomatyzowne jest za pomocą Docker compose - wymagany Docker.

Budowanie całego obrazu

cd ./WMIAdventure
docker-compose build

Zbuduje moduły backend i frontend z ich domyślnymi ustawieniami.

Argumenty buildu

Jeżeli chcemy połączyć się do backendu z poza naszego komputera, lub wykorzystać inną bazę danych, obecna konfiguracja Dockera umożliwia dodanie następnych parametrów na koniec komendy docker-compose: --build-arg ZMIENNA=WARTOSC:

API_URL=adres:port - Adres backendu - wszystkie requesty wysyłane będą pod ten adres
DB_ADDRESS=adres - Adres bazy danych PostgreSQL (Inne bazy nie są wspierane)
DB_PORT - Port bazy danych - domyślnie ustawiony na 5432.
DB_USER - nazwa użytkownika bazy
DB_NAME - nazwa bazy
DB_PASSWD - hasło do bazy
DJANGO_SECRET - Klucz SECRET_KEY używany do kryptografii w Django
DJANGO_DEBUG=(True|False) - Tryb DEBUG w Django

--build-arg powinien być dodawany przed każdym kolejnym parametrem.

Uruchamianie

docker-compose up

Uruchomi serwer Django i frontend na localhost.

Budowanie i uruchamianie bez Dockera / pojedyncze kontenery

Więcej w [[Backend]] i [[Frontend]]