CardDescribePreview - emkarcinos/WMIAdventure Wiki

Original URL: https://github.com/emkarcinos/WMIAdventure/wiki/CardDescribePreview

Dokumentacja komponentu CardDescribePreview

Warstwa prezentacyjna komponentu

Ten komponent zawiera nagłówek h2 pokazujący Nazwę Karty, oraz dwa paragrafy z Przedmiotem Karty i Opisem Karty.

class CardDescribePreview extends React.Component {
  render() {
    return (
      <>
        <Section>
          <H1>
            {this.props.cardName}
          </H1>
          <P>
            {this.props.cardSubject}
          </P>
          <P tooltip>
            {this.props.cardTooltip}
          </P>
        </Section>
        <Button onClick={this.props.showDescribeInputsHandler}>
          {/*pensil icon*/}
        </Button>
      </>
    );
  }
}

Treść jest zależna od propsów komponentu rodzica. Ten komponent zawiera również buttona, który aktywuje pojawienie się komponentu CardDescribeInputs, który zawiera inputy do tych trzech opisowych atrybutów karty.