CardDescribeInputs - emkarcinos/WMIAdventure Wiki

Original URL: https://github.com/emkarcinos/WMIAdventure/wiki/CardDescribeInputs

Dokumentacja komponentu CardDescribeInputs

Stany komponentu

Komponent posiada stan fieldsetHover, który pomaga przy schowaniu komponentu gdy klikniemy poza obszar formularza.

state = {
  fieldsetHover: false,
}

Metody komponentu, handlery

hoverTrue

Ustawia stan fieldsetHover na true.

hoverTrue = () => {
  this.setState({fieldsetHover: true});
}

hoverFalse

Ustawia stan fieldsetHover na false.

hoverFalse = () => {
  this.setState({fieldsetHover: false});
}

handleHiding

Wywołuje handler z komponentu rodzica, który sprawia że nasz komponent CardDescribeInputs znika, pod warunkiem, że myszka nie jest w obszarze formularza (czyli tego naszego komponentu CardDescribeInputs).

handleHiding = (event) => {
  if(!this.state.fieldsetHover)
    this.props.hideDescribeInputsHandler(event);
}

Warstwa prezentacyjna komponentu

render() {
  return (
    <TransparentBack show={this.props.show} onClick={this.handleHiding}>
      <Fieldset onMouseEnter={this.hoverTrue} onMouseLeave={this.hoverFalse}>
        <Legend>
          Karta
        </Legend>
        <Div>
          <Label htmlFor='cardName'>
            Nazwa
          </Label>
          <DivInput>
            <Input id='cardName' name='cardName' type='text' onChange={this.props.updateDescribePreview}/>
          </DivInput>
        </Div>
        <Div>
          <Label htmlFor='cardSubject'>
            Przedmiot
          </Label>
          <DivInput>
            <Input id='cardSubject' name='cardSubject' type='text'
                onChange={this.props.updateDescribePreview}/>
          </DivInput>
        </Div>
        <Div last>
          <Label htmlFor='cardTooltip'>
            Opis
          </Label>
          <DivInput>
            <Input id='cardTooltip' name='cardTooltip' type='text'
                onChange={this.props.updateDescribePreview}/>
          </DivInput>
        </Div>
      </Fieldset>
    </TransparentBack>
  );
}

TransparentBack to kontener z przezroczystym czarnym tłem, jak klikniemy na ten obszar poza formularzem, to komponent CardDescribeInputs zniknie. Dzięki onChange w elementach <Input /> aktualizuje się treść z komponentu CardDescribePreview.