3. KLJUČNI PRIMERI UPORABE - debug-squad/Projetkni-Praktikum Wiki

Primer #1 - Spletna stran 1 - Pregled dogodkov

Uporabnik želi pogledat dogodke v mestu Maribor.

Uporabnik odpre spletno stran na naslovu https://mb-hub.netlify.app/map, ki se odpre na domačem zaslonu, kjer so prikazani vsi dogodki. Dogodki se uporabniku prikažejo v obliki kartic, katere vsebujejo naslov dogodka sliko in kratek opis ter gumb Learn more. S pritiskom na gumb uporabnik vidi vse informacije o dogodku.

Uporabniku so tako prikazani vsi dogodki ter dodatne informacije.

Primer #2 - Spletna stran 2 - Pregled dogodkov na zemljevidu

Uporabnik želi pogledat dogodke v mestu Maribor.

Uporabnik odpre spletno stran na naslovu https://mb-hub.netlify.app/map, ki se odpre na domačem zaslonu kjer so prikazani vsi dogodki. S pomočjo navigacijske vrstice se navigira na Map. Uporabniku se tako odpre zemljevid na katerem se mu kronološko prikazujejo dogodki. Da se prikažejo vsi dogodki na zemljevidu mora uporabnik na desni strani na parametrih odkljukat timeline.

Upoprabniku so tako prikazani vsi dogodki na zemljevidu.

Primer #3 - Spletna stran 3 - Administratorske storitve

Administrator želi spremenit nastavitve.

Administrator odpre spletno stran na naslovu https://mb-hub.netlify.app/map, ki se odpre na domačem zaslonu kjer so prikazani vsi dogodki. Nato admnistrator v navigacijski vrstici se navigira na login s pritiskom na Login. Tam se administrator prijavi. Nato po prijavi v navigacijski vrstici dobi nov gumb in ga stisne. To popelje admninistratorja do administratorske strani kjer lahko upravlja z nastavitvami.

Administrator tako lahko spremnija nastavitve.

Primer #4 - Pridobivanje in generiranje podatkov

Administrator odpre spletno stran na naslovu https://mb-hub.netlify.app/map, ki se odpre na domačem zaslonu kjer so prikazani vsi dogodki. Nato admnistrator v navigacijski vrstici se navigira na login s pritiskom na Login. Tam se administrator prijavi. Nato po prijavi v navigacijski vrstici dobi nov gumb in ga stisne. To popelje admninistratorja do administratorske strani kjer lahko upravlja z konfiguracijo scraperja. Nastavi interval na koliko časa se bodo podatki v bazi posodabljali. Strgalec podatkov se izvaja celi čas nastavijo se samo intervali kdaj se zažene.

Admninistrator je s tem nastavil interval na koliko časa se bo strgalec podatkov zaganjal.

Primer #5 - Lastni jezik in GeoJSON

Uporabnik želi pretvorit lastni jezik v GeoJSON zato potrebuje datoteko, ki je sintaktično in semantično pravilna. Program ustrezno pretvori v GeoJSON, če je datoteka sintaktično in semantično pravilna. V nasprotnem primeru javi napako.

Če je vse pravilno v terminalu program vrne GeoJSON ustvarjen s lastnim jezikom.