Opdracht 1 - adruijter/17-Interface-Example GitHub Wiki

Opdracht 1 ++++++++++

Maak een Hero class

Als het je programma wordt opgestart is er in de console te lezen: "Ik ben een Hero".

Maak binnen de Hero class een method WalkLeft(). Deze method geeft de melding "Ik ben een Hero en ik loop naar Links" Deze method wordt aangeroepen wanneer de pijltjestoets Links wordt ingedrukt

Maak binnen de Hero class een method WalkRight(). Deze method geeft de melding "Ik ben een Hero en ik loop naar rechts" Deze method wordt aangeroepen wanneer de pijltjestoets Rechts wordt ingedrukt.

Kijk op de volgende webpagina om een nog een keer een voorbeeld van een Do While loop te zien http://msdn.microsoft.com/en-us/library/471w8d85(v=vs.110).aspx