Videreutvikling - Utdanningsdirektoratet/KL06-LK20-public GitHub Wiki

Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle Grep. Mye av det vi gjør er ikke direkte synlig for datakonsumentene, og handler om drift og effektivisering, samt bakenforliggende systemer for læreplanutvikling og administrasjon av øvrig kodeverk. Det skriver vi ikke så mye om her. Nedenfor lister vi opp det som kommer mer direkte til nytte for datakonsumentene våre.

Se også videreutvikling av RDF/SPARQL-grensesninttet

Prosjekter vi jobber med:

Større Epics

Endringslogg

"GREPF-nnnn" nedenfor kan ses på som "vår referanse"
Fallende sortering

 • 📅 GREPF‐2316 (2024.08.01) Fase ut gamle API ( ⚠️ høringsfrist: 31.05.2024)
 • ✔️ GREPF‐2372 (2024.06.10) Endringer.html mangler LK20-oppdateringer
 • ✔️ GREPF‐2317 (2024.05.06) Nye vurderingsordninger for modulstrukturerte læreplaner
 • ✔️ GREPF‐2361 (2024.04.24) Bug: Type-filter fungerer ikke på /endringer (/endringer?type=*)
 • ✔️ GREPF‐2290 (2024.04.15) Bug: Enkelte typer mangler 'status' i detaljvisning
 • ✔️ GREPF‐2198 (2024.01.07) Erstatter/erstattes-av-koblinger skal ikke ha gyldighet ( ⚠️høringsfrist: 24.11.2023)
 • ✔️ GREPF-2141 (2023.11.15) "laereplanstruktur" i KL06 (nytt attributt for læreplaner for å angi om en læreplan er modulstrukturert) eller ikke
 • ✔️ GREPF-2074 (2023.09.28) Kobling, vurderingsuttrykk mot karakter
 • ✔️ GREPF‐2096 (2023-09-04) "opprinnelige-planer" i KL06 (ny referanse mellom læreplaner for modulstrukturerte læreplaner)
 • ✔️ GREPF‐2041 (2023-05-30) "hentet-fra" i KL06 (ny referanse mellom kompetansemål for modulstrukturerte læreplaner)
 • ✔️ GREPF-2025 (2023-05-11) Sortering av rekkefølge på programområde-referanse i opplæringsfag
 • ✔️ GREPF-1945 (2023-05-04) Typing av en rekke objekter som ikke er typer i dag
 • ✔️ GREPF-1939 (2023-04-18) Ny kobling mellom fagkoder: tilleggseksamen-ikke-normalt-loep (kun v201906)
 • ✔️ GREPF-1649 (2022-10-04) Mapping av kompetansemål mellom gammelt og nytt kompetansemaal_lk20 ved revidering av laereplan_lk20
 • Mapping av læreplaninnhold mellom gammel og ny laereplan_lk20 (erstattet av GREPF-1649 over)
 • ✔️ GREPF-1443 (2022-06-09) API for URI-oppslag
 • ✔️ GREPF-1441 (2022-06-09) URI-oppslag
 • ✔️ GREPF-1403 (2022-01-17) Tidligere navn på utdanningsprogram, programområder og merknader (og evt. senere utvidelser/anvendelser)
 • ✔️ GREPF-1250 (2021-10-06) Dump av json og json-ld
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️