Om forrige versjon (v201802) - Utdanningsdirektoratet/KL06-LK20-public GitHub Wiki

⚠️⚠️⚠️ Vi faser ut gamle versjoner av Grep-API (deriblant den som er beskrevet på denne siden) 01.08.2024 med frist om innsigelser/tilbakemeldinger innen utgangen av mai 2024. Se GREPF‐2316 for flere detaljer.

Dokumentasjon om forrige versjon (v201802)

Denne versjonen ble 1. august 2020 erstattet av v201906. I v201802 kunne du finne flere grensesnitt for deler av databasen - både som webservice/soap og REST. Her er det flere formater å velge mellom – f.eks xml og json (json er default-formatet som vises på data.udir.no/kl06). Læreplaner leveres i tillegg også som html, odf, pdf, doc, docx og rtf.

Her finner du Utdanningsprogram, programområder, læreplaner og fag via ulike endepunkter:

  • Husk at nye grep-typer som kom med Kunnskapsløftet 2020 (også kalt fagfornyelsen), ikke er med i v201802.
  • Se også Versjoneringspolicy med liste over tilgjengelige versjoner av Grep
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️