Week 3 - TygoWolven/Sprint7-Squadpage GitHub Wiki

Analyseren

Deze week gaan we aan de slag met het dynamische aspect van NodeJS. Hierbij gaan wij terwijl we bezig zijn met de leertaak, dingen verwerken zoals de mogelijkheid om berichtjes achter te laten bij bepaalde leerlingen. Terwijl wij dit doen proberen we ook de pagina zelf te verbeteren, door ons gemaakte werk met de groep te vergelijken, en mogelijk samen te voegen. Hieruit ontwerpen wij ook een nieuw design voor de Squadpage.

Ontwerpen

Het doel van deze week is om een redesign te hebben van je vorig uitgewerkte idee. Mijn vorige idee ging als volgt:

De hele pagina is donker en je maakt gebruik van een zaklamp als cursor om te schijnen op de content die je wilt bekijken. Dit idee leek mij wel grappig omdat dit iets geheimzinnigs heeft, waardoor je wilt gaan onderzoeken. Dat sluit mooi aan op een Squadpage, omdat je op een Squadpage wilt onderzoeken wie er allemaal in de Squad zitten.

Mijn idee om dit te redesignen is als volgt. Ik ga in plaats van een lichtknop gebruiken, een raket gebruiken om naar de ruimte te reizen. Hier zal dan ook beperkt zicht zijn op de pagina waardoor je met je cursor moet bijschijnen. De Squadpage word dus een heelal met een planeet, waarin elk sterretje een leerling is.

Bouwen

Testen

Integreren

Om deze website voor iedereen zichtbaar te krijgen maak ik gebruik van Cyclic. Hierop maak ik gratis een server aan waar mijn website op kan runnen. De link van de website is te vinden op de overzichtspagina van deze repository.

Roadmap

Kampvuursessie

Deze sprint hebben we gedeeltelijk samen moeten werken. De bedoeling was dat we individueel een website gingen maken, om deze vervolgens aan elkaar te laten zien. Zo kunnen we elkaar onze mening geven, en mogelijk ideeën samenvoegen om tot een beter eindresultaat te komen.

Het samenwerken heb ik in 1 woord ervaren als: 'stroef'. Naar mijn idee was er niet erg samenwerking aanwezig omdat iedereen individueel aan zijn eigen website bezig was. Hierbij was er ook een groot verschil tussen wat elk teamlid had gemaakt, waardoor het samenvoegen van ideeën heel lastig ging. Ik was eigenlijk die enige die een complete pagina had gemaakt.

Gegeven Feedback

**aan Rukiya:** Tijdens de samenwerking voor de planning vond ik dat je goed de leiding nam met het documenteren van de stappen. Probeer bij volgende projecten vaker een update te geven van hoe ver je bent met je pagina, nu kwamen we er pas laat achter dat je nog niet heel veel had staan.

**aan Seijno:** Je had goede ideeën voor het team, met wat we konden maken voor de squadpage. Beetje hetzelfde als bij Rukiya, probeer een wat completere pagina te maken, en vraag als dit niet lukt.

**voor mijzelf:** Je werkt goed en snel, jij kwam snel met een goed prototype voor ons ontwerp en bleef goed bezig met nieuwe functies bedenken (randomizer). Probeer wat meer in het team te werken en te communiceren, soms was het niet altijd duidelijk waar we gingen werken of wie wat deed.

Verwerking

Ik denk dat we de volgende keer meer moeten focussen op het vaker controleren van elkaars werk, om te kunnen zien of iedereen op schema loopt. Zo wordt het ook makkelijker om ideeën samen te voegen, omdat iedereen dan ook daadwerkelijk een complete pagina heeft gemaakt.

Copyright © 2024. Tygo Wolven. All Rights Reserved.