Intervju - RPR-2019/rpr21-projekat-AmarHasecic Wiki

  1. Da li se radi o aplikaciji za klasične građanke izbore (veca skupina ljudi), ili softver za glasanje na nekim skupovima, sjednicama (manja skupina ljudi)?

Odgovor: klasicne

  1. Da li je potrebno omoguciti popunjavanje formulara za glasanje kroz aplikaciju, ako jeste da li formular treba da bude već ponuđen pa da bude na principu odabira od ponuđenih opcija ili želite da korinik dobije bianko glasački listić pa ga sam popuni što povećava mogućnost nevalidnosti glasačkog listića?

Odgovor: Da. Neka bude sa ponudjenim opcijama.

  1. Da li korinik treba da ima korisnički account na koji se mora registrovati i prijaviti prije nego što pristupi glasanju? -ovim bi omogučili provjeru validnosti osobe koja glasa, tako da se ne bi moglo desiti da glsa neko koje ne postoji ili nije živ, a i automatizovali bi unos nekih podataka u glasački listić ime, prezime, jmbg

Odgovor: Da. Izvrsiti validaciju jmbg prilikom registracije (Administrator kreira sve korisnicke racune).

  1. Ako je odgovor na pitanje 3 "da", kako želite da izgleda account? Da li želite da bude milimalan, samo najpotrebnije informacije za validaciju osobe ili želite da ima još nekih opcija?

Odgovor: Neka bude minimalan.

  1. DODATNO PITANJE VEZANO ZA PITANJE 4 Da li želite da account možda ima opciju za pracenje statistike rezultata izbora, da se u svakom trenutku update-uje stanje na tabeli i da se zna ko pobjeđuje?

Odgovor: Da.

  1. Ako je odgovor na pitanje 5 "da", hoćemo li dozovoliti da svi vide statistiku live ili samo registrovani korisnici?

Odgovor: Samo vide zaposlenici CIKe.

  1. Da li se izbori odvijaju online ili je neophodno doci na biračko mjesto? Ovo pitam iz razloga što je drugačiji koncept aplikacije koja će raditi online i aplikacije koja služi samo za svrhu unosa podataka za glasanje na licu mjesat i koja samo mijenja papir.

Odgovor: Na licu mjesta.

  1. Ako želite da aplikacija samo služi kao "zamjena za papir" da li u tom slučaju treba account? Koraci bi bili sljedeci, korisnik napravi account, dodje na izbore, loguje se, glasa. Da li je možda to ono što ste zamislili ili pak onu online priču iznad?

Odgovor: Korisnik napravi account, dodje na izbore, loguje se, glasa. Neka zaposleni CIKe mogu vidjeti rezultate, izvlaciti izvjestaje, raditi import i export podataka.