Phase2 Report of Sequence Diagram - QazalehHashemi/MISPJR Wiki

مفروضات به کار رفته شده در ترسیم نمودار توالی

فرض اول

مشتریانی که در سایت عضو نیستند ابتدا باید در سامانه ثبت نام کنند و سپس وارد سامانه شوند.

فرض دوم

در هنگام ثبت نام مشتری ایمیل تائید به مشتری فرستاده می‌شود و مشتری باید آن را تایید کند.

فرض سوم

اگر در لیست سفارش مشکلی وجود داشت و موجودی غذا کافی نبود پیام خطا برای مشتری نمایش داده می‌شود.

فرض چهارم

صفحه کلید تعبیه شده بر روی میز رستوران به سامانه متصل است و با وارد کردن کد سفارش در آن سامانه از حضور مشتری در رستوران آگاه می‌شود و در صورت اشتباه وارد کردن کد توسط مشتری, پیغام خطا به وی داده می شود.

فرض پنجم

بنابر راهنمایی دستیار آموزشی نیاز به آوردن فعالیت‌هایی که روزانه در زمان های مشخصی اتفاق می‌افتند در نمودار نبود. از قبیل ارسال لیستی از غذاهای سفارشی به همراه زمان آماده بودن آن‌ها به سرآشپز در ابتدای هر روز و انجام هماهنگی‌های لازم با آشپزهای دیگر، تخصیص یک گارسون به هر میز و دسترسی به اطلاعات آن (شامل غذاهای سفارشی در زمانهای مختلف) از طریق سامانه