APACHE2 - POGGERSLMAO/Mysql GitHub Wiki

APACHE2

  • mappen du vill öppna heter /etc/apache2/ inom start menu
  • då vill du aktivera "sudo a2enmod" och sedan med det du vill aktivera i detta fall "userdir" "sudo a2enmod userdir"
  • om allting fungerar så testa gå in på "localhost/~username"