titel aanpassing - N13L5A97/BiebinBloei GitHub Wiki

Titel Aanpassing

De oude titel van de website van Bieb in Bloei was "Samen Groener Leven", met als subtitel "Inspireer & Deel je Groene Passie!". Dit vonden wij een onduidelijke titel.

Dit is een best onduidelijke titel, omdat er niet wordt omschreven wat het doel is van de website en wat erop te vinden is. Om dit duidelijker te maken is er, na het proberen van een aantal nieuwe titels, de titel "Samen Groener bij de Buurtcampus" bedacht. Hierdoor kunnen bezoekers van de website duidelijker zien van wie de website is, namelijk Buurtcampus Oost van de OBA. Als subtitel is "Ruilen, leren en inspireren." bedacht, omdat dit ook het doel is van de website. Om stekjes/zaadjes te ruilen, informatie op te doen over stekjes/zaadjes/planten en buurt bewoners te inspireren d.m.v. de geveltuin.