👀 Analyseren - M4TThys123/the-startup-fdnd-program Wiki

In de analysefase inventariseer je wat er moet gebeuren om een taak uit te voeren en formuleer je een aantal uitgangspunten waar je ontwerp aan moet voldoen.

Grip krijgen op een taak door gesprekken met een opdrachtgever, schrijven van een debriefing, maken van een todo lijst, inventarisatie van bestaande informatie, overzicht creëren, plannen, definition of done etc.

Bij analyse hoort bijvoorbeeld briefing, debriefing, planning en functionaliteiten beschrijven, job stories schrijven en burnpoints bepalen. Analyseer de briefing. Breng het probleem in kaart en kies een belangrijk gebied om op te focussen qua oplossing. Debriefing schrijven, probleem definitie, planning bepalen. En communiceren. Visual thinking, schetsen

Development Lifecycle

Studenten hanteren bij het uitvoeren van een leertaak de fasering uit de Scrum werkwijze, de development lifecycle kent de volgende stappen:

  1. Analyseren
  2. Ontwerpen
  3. Bouwen
  4. Integreren
  5. Testen