คู่มือการเล่นเกม มูกงฮวา - KP2301/cpe103-test-group-17 Wiki

เกม มูกงฮวา

Concept ของเกม มูกงฮวา

เกมมูกงฮวานี้เกิดขึ้นจากความสนใจร่วมกันของคนในกลุ่ม CPE 17 ในรูปแบบการเล่นของ เกมมาริโอ และ ได้แรงบันดาลใจในการกำหนด Theme จากซีรีส์เกาหลีเรื่องดังในปี 2021 เรื่อง squid game ในตัวเกมจะประกอบไปด้วยด่านทั้งหมดสี่ด่านโดย concept ของเแต่ละด่านนั้นได้มาจากการประยุกต์เอาเกมต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์มาดัดแปลงให้สามารถนำเสนอออกมาด้วยโปรแกรม scratch ได้แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น squid game อยู่ทำให้ผู้เล่นสามารถสนุกไปกับการเล่นได้เสมือนเราเป็นตัวละครในซีรีส์

ปก

Concept และ วิธีการเล่นของแต่ละด่านในเกม

ด่านที่ 1 นั้นได้อ้างอิงเอาตุ๊กตาโกโกวาซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่จะคอยดักจับการเคลื่อนไหวต่างๆของตัวละคร โดยเมื่อเพลงจบตุ๊กตาจะหันหลังมาเพื่อตรวจดูว่าตัวละครเคลื่อนไหวหรือไม่ หากตัวละครเคลื่อนไหวจะ Game over ทันที ในด่านนี้นั้นผู้เล่นต้องหาทางเปิด swicth ของประตูสู่ด่านต่อไปให้ได้โดยไม่ถูกตุ๊กตาโกโกวาจับการเคลื่อนไหว และ มีเวลาจำกัดเพียง 90 วินาที (อย่าลืมเก็บกระสุนปืนเพื่อใช้ในด่านที่4ด้วยนะครับ) เพื่อทำให้กำแพงที่กั้นประตูสู่ผ่านด่านต่อไปเปิดออกมิฉะนี้นจะ Game over

Com Project 6 6 on Scratch - Google Chrome 20_9_2565 20_09_03

ด่านที่ 2 ผู้เล่นจะได้ทดสอบความว่องไวในการควบคุมตัวละครเพื่อเก็บลูกแก้วให้ได้ครบตาม Goal ที่กำหนดภายในเวลาจำกัดเพียง 40 วินาทีเท่านั้นหากไม่สามารถเก็บลูกแก้วได้ครบหรือเก็บครบแต่ไปถึงประตูไม่ทันผู้เล่นจะ Game over ทันที โดยในด่านนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากการเล่นเกมดีดลูกแก้วลงหลุมของซีรีส์มาเป็นการเก็บลูกแก้วให้ทันเวลา

Editing Home · KP2301_cpe103-test-group-17 Wiki - Google Chrome 20_9_2565 20_12_21

ด่านที่ 3 ผู้เล่นต้องสุ่มเลือกกระจกที่จะกระโดดไปแล้วไม่แตกโดยกระจกในด่านมีสองแบบคือ กระจกนิรภัย และ กระจกธรรมดา หากผู้เล่นบังคับตัวละครกระโดดตกไปบนกระจกธรรมดากระจกจะแตกผู้เล่นจะถูกผู้คุมจับและ Game over ทันที ดังนั้นผู้เล่นต้องใช้ดวงในการหากระจกนิรภัยเพื่อข้ามไปสู่ประตูด่านต่อไป

Editing Home · KP2301_cpe103-test-group-17 Wiki - Google Chrome 20_9_2565 20_15_21

ด่านที่ 4 ผู้เล่นต้องหาทางเปิด swicth โดยระหว่างทางจะมีหนามและผู้คุมชุดสีแดงคอยขัดขวางทางอยู่ ผู้เล่นจึงต้องบังคับตัวละครให้ผ่าน หนาม และ กำจัด ผู้คุมทั้งหมดโดยผู้เล่นมีกระสุนเพียง 3 นัดเพื่อ Clear game

Editing Home · KP2301_cpe103-test-group-17 Wiki - Google Chrome 20_9_2565 20_15_36

วิธีการเล่นเกม มูกงฮวา

Editing Home · KP2301_cpe103-test-group-17 Wiki - Google Chrome 20_9_2565 20_53_18

  1. ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครในเกมให้เดินไปทางด้านขวาได้ด้วยการกดปุ่ม d บน keyboard
  2. ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครในเกมให้เดินไปทางด้านซ้ายได้ด้วยการกดปุ่ม a บน keyboard
  3. ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครในเกมให้กระโดดขึ้นไปด้านบนได้ด้วยการกดปุ่ม w บน keyboard
  4. ผู้เล่นสามารถเปิด swicth ได้โดยการกด space บน keyboard
  5. ผู้เล่นสามารถสั่งให้ตัวละครยิงปืนได้โดยการ click ซ้ายที่ mouse (ฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานในด่านสุดท้ายเท่านั้น)
  6. ผู้เล่นจะต้อง clear อุปสรรคต่างๆเพื่อสามารถผ่านเข้าประตูสู่ด่านต่อไปให้ได้จึงจะถือว่าชนะ

Editing Home · KP2301_cpe103-test-group-17 Wiki - Google Chrome 20_9_2565 20_57_22

ตัวละคร

Editing Home · KP2301_cpe103-test-group-17 Wiki - Google Chrome 20_9_2565 20_57_09

Game Asset https://drive.google.com/drive/folders/1j-VU7M3IDWSJ92spJINtxYfyTtwAdKx1?usp=sharing

Game over

G over1 5 G over1 6

End Game

End1 End15

Link เข้าสู่เกม มูกงฮวา

https://scratch.mit.edu/projects/734351717

ทีมพัฒนา

  1. นาย กิตติวินท์ พรรณเชษฐ์ 650610747 รับหน้าที่เป็น Project Manager , Programer รับผิดชอบในการวางแผนการทำงานและตรวจเช็คงานทั้งใน scrathch และ github พร้อมทั้งคอยช่วย Programer พัฒนา code ไปด้วย

20220613_135214

  1. นาย เอื้ออาทร เอื้วงศ์ตระกูล 650612171 รับหน้าที่เป็น Programer , Tester รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม ทดลองเล่นเกม รวมถึงการแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมที่เกิดขึ้น

14884

  1. นางสาวเพ็ญพิชชา ทองคำ 650610795 รับหน้าที่เป็น Designer ในส่วนของตัวละคร ฉาก และหน้า UI ที่เป็น pixel และใส่เสียงในเกม

S__2261014

  1. นายพิพัฒน์พงศ์ กาวิลดง 650610792 รับหน้าที่เป็น Designer , Tester ในส่วนของฉากที่ไม่ใช่PIXELมีการวาดหลายเฟรมในฉากจบแบบ VICTORY กับGAME OVER และรับหน้าที่ในการทดลองเล่นเกมพร้อมบอกถึงปัญหา อีกทั้งชวนเพื่อนให้ทดลองเล่นเพื่อทราบความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีต่อเกม

32176

Editing Home · KP2301_cpe103-test-group-17 Wiki - Google Chrome 20_9_2565 20_58_16