het datamodel van EBS - HenryN-DEN21DS/CV_STUFF GitHub Wiki

het datamodel van EBS

Het datamodel van een Enterprise Business System (EBS), zoals Oracle E-Business Suite, is een complexe structuur die de relaties en interacties tussen verschillende gegevensentiteiten binnen een organisatie weerspiegelt. Dit model omvat de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Hier is een overzicht van de belangrijkste componenten en hun relaties in een typisch EBS-datamodel:

 1. Modules EBS bestaat uit verschillende modules, elk ontworpen om een specifiek bedrijfsproces te ondersteunen. Enkele van de belangrijkste modules zijn:

Financiën: Algemene grootboek, crediteuren, debiteuren, vaste activa, kasbeheer. Verkoop en Distributie: Orderbeheer, facturering, voorraadbeheer. Inkoop: Inkooporders, leveranciersbeheer, inkoopverzoeken. Human Resources: Personeelsbeheer, salarisadministratie, voordelenbeheer. Productie: Productieplanning, werkorders, kwaliteitsbeheer. 2. Entity-Relationship (ER) Model Het ER-model beschrijft de logische structuur van de database met entiteiten (tabellen) en de relaties (verbanden) tussen deze entiteiten.

Entiteiten: Tabellen die de verschillende soorten gegevens vertegenwoordigen, zoals employees, customers, orders, products, etc. Attributen: Kolommen in de tabellen die de kenmerken van de entiteiten beschrijven, zoals employee_id, customer_name, order_date, product_price, etc. Relaties: Verbindingen tussen tabellen, zoals één-op-veel (1 ), veel-op-veel (N ), en één-op-één (1:1). Bijvoorbeeld, een klant kan meerdere bestellingen hebben (1 tussen customers en orders). 3. Databasediagrammen Deze diagrammen geven een visuele representatie van het datamodel. Ze laten zien hoe tabellen met elkaar verbonden zijn en welke sleutels (primary keys en foreign keys) worden gebruikt om de relaties te handhaven.

 1. Sleutels en Indexen Primaire Sleutels (Primary Keys): Unieke identificatoren voor elke rij in een tabel, zoals order_id in de orders-tabel. Vreemde Sleutels (Foreign Keys): Kolommen die verwijzen naar primaire sleutels in andere tabellen om relaties te definiëren, zoals customer_id in de orders-tabel die verwijst naar customer_id in de customers-tabel. Indexen: Gebruikt om de prestaties van zoekopdrachten en bewerkingen te verbeteren.
 2. Normalisatie en Denormalisatie Normalisatie: Het proces van het structureren van een database om redundantie te verminderen en integriteit te waarborgen. Dit omvat meestal het splitsen van tabellen in kleinere, meer gerichte tabellen en het definiëren van relaties ertussen. Denormalisatie: Het proces van het samenvoegen van tabellen om de leesprestaties te verbeteren, wat soms redundantie kan introduceren.
 3. Beveiliging en Rollen Beveiliging in EBS-databases omvat het definiëren van gebruikersrollen en -rechten om de toegang tot gevoelige gegevens te beperken. Dit wordt bereikt door:

Gebruikersrollen: Specifieke sets van rechten en permissies die aan gebruikers worden toegewezen. Data Masking: Technieken om gevoelige gegevens te verbergen of te anonimiseren. 7. Rapportage en Analyse Gegevens uit het EBS-systeem worden vaak geëxtraheerd voor rapportage en analyse. Dit kan worden gedaan via:

SQL Queries: Directe queries op de database. Business Intelligence (BI) Tools: Tools zoals Oracle BI, Tableau, of Power BI die geavanceerde analyse en visualisatie van gegevens mogelijk maken. 8. Integratie EBS-systemen integreren vaak met andere systemen binnen een organisatie, zoals CRM-systemen, SCM-systemen, en externe databronnen. Dit wordt mogelijk gemaakt door:

API’s: Application Programming Interfaces die gestructureerde gegevensuitwisseling tussen systemen mogelijk maken. ETL-processen: Extract, Transform, Load-processen voor het verplaatsen en transformeren van gegevens tussen systemen. Een goed ontworpen datamodel voor EBS ondersteunt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsprocessen door consistente, nauwkeurige en toegankelijke gegevens te bieden. Het is essentieel om dit model regelmatig te herzien en bij te werken om aan de veranderende zakelijke behoeften en technologische vooruitgang te voldoen.

datamodel Oracle E-Business Suite in detail ChatGPT Het datamodel van Oracle E-Business Suite (EBS) is zeer uitgebreid en gedetailleerd, gezien de veelzijdigheid en breedte van de functies die het systeem biedt. Hier is een meer gedetailleerde beschrijving van enkele van de belangrijkste componenten van het datamodel:

 1. Modulaire Structuur Oracle EBS is modulair opgebouwd, met elke module gericht op specifieke bedrijfsfuncties. Belangrijke modules zijn onder andere:

Financials: Algemene grootboek (GL), crediteurenadministratie (AP), debiteurenadministratie (AR), vaste activa (FA), kasbeheer (CM). Human Resources (HRMS): Personeelsbeheer (HR), salarisadministratie (Payroll), zelfbediening HR (SSH). Supply Chain Management (SCM): Inkoop (PO), voorraadbeheer (INV), orderbeheer (OM), productie (WIP). Customer Relationship Management (CRM): Klantenservice, verkoop, marketing. 2. Kerncomponenten van het Datamodel a. Tabellen Basisgegevens: Tabelgroepen zoals FND_APPLICATION (applicatie-informatie), FND_USER (gebruikersinformatie), en FND_RESPONSIBILITY (verantwoordelijkheden). Transactiegegevens: Tabellen zoals GL_JE_HEADERS (journalen), AP_INVOICES_ALL (facturen), en OE_ORDER_HEADERS_ALL (orderheaders). b. Sleutels en Relaties Primaire Sleutels (Primary Keys): Unieke identificatoren zoals GL_JE_HEADER_ID voor journal headers, AP_INVOICE_ID voor facturen. Vreemde Sleutels (Foreign Keys): Verwijzingen naar primaire sleutels in andere tabellen, zoals ORG_ID in veel tabellen die verwijst naar HR_ORGANIZATION_UNITS. 3. Entity-Relationship (ER) Diagrammen ER-diagrammen visualiseren de relaties tussen verschillende entiteiten. Een eenvoudig voorbeeld kan zijn:

Voorbeeld: Financiële Module GL_JE_HEADERS: Bevat informatie over grootboekjournalen. GL_JE_LINES: Bevat individuele journaalposten, gerelateerd aan GL_JE_HEADERS via JE_HEADER_ID. GL_CODE_COMBINATIONS: Bevat de boekhoudkundige combinaties die in journaalposten worden gebruikt. 4. Normalisatie en Tabellenstructuur Oracle EBS maakt gebruik van genormaliseerde tabellen om redundantie te minimaliseren en gegevensintegriteit te waarborgen:

Eén-op-veel Relaties: Bijvoorbeeld, een enkele klant (HZ_CUST_ACCOUNTS) kan meerdere orders (OE_ORDER_HEADERS_ALL) hebben. Veel-op-veel Relaties: Bijvoorbeeld, een inkooporder (PO_HEADERS_ALL) kan meerdere inkoopregels (PO_LINES_ALL) bevatten, en een inkoopregel kan aan meerdere ontvangsten (RCV_TRANSACTIONS) gekoppeld zijn. 5. Indexen en Prestaties Indexen: Oracle maakt gebruik van zowel enkelvoudige als samengestelde indexen om de prestaties van zoekopdrachten te verbeteren. Materiële Views: Gebruikt voor het cachen van complexe queryresultaten om de prestaties te optimaliseren. 6. Rapportage en BI Gegevens worden vaak geëxtraheerd en gebruikt in rapportage- en BI-tools:

Oracle Reports en Oracle BI voor standaard en ad-hoc rapportage. DWH: Datawarehouses voor geaggregeerde en historische data-analyse. 7. Beveiliging en Autorisatie Rollen en Verantwoordelijkheden: Gebruikers krijgen specifieke rollen en verantwoordelijkheden toegewezen, die hun toegang tot gegevens en functies bepalen. Profielen en Sets van Waarden: Beveiliging op rij- en kolomniveau om gevoelige informatie te beschermen. 8. Integratie en Interfacing API's: Oracle EBS biedt een uitgebreide set van API’s voor integratie met externe systemen. Interface Tabellen: Tabellen zoals AP_INVOICES_INTERFACE voor het laden van gegevens van externe systemen naar EBS. EDI: Elektronische gegevensuitwisseling voor het integreren van inkooporders, facturen, en andere zakelijke documenten. Voorbeeld van een Gedetailleerde Tabellenrelatie Tabellen: OE_ORDER_HEADERS_ALL en OE_ORDER_LINES_ALL OE_ORDER_HEADERS_ALL Kolommen: ORDER_NUMBER, ORDER_DATE, CUSTOMER_ID Primaire Sleutel: ORDER_HEADER_ID OE_ORDER_LINES_ALL Kolommen: LINE_ID, ORDER_HEADER_ID, ITEM_ID, QUANTITY Primaire Sleutel: LINE_ID Vreemde Sleutel: ORDER_HEADER_ID (verwijst naar OE_ORDER_HEADERS_ALL.ORDER_HEADER_ID) Dit gedetailleerde model stelt bedrijven in staat om hun operationele, financiële en klantgerichte processen effectief te beheren en te optimaliseren. Het is belangrijk om de documentatie en technische referenties van Oracle te raadplegen voor specifieke en actuele details.

Het BI Landschap is op basis van Oracle E-Bussiness Suite (Leonardo). weet je daar meer van ? ChatGPT Het BI-landschap op basis van Oracle E-Business Suite (EBS), vaak aangeduid als Leonardo, is een geïntegreerde oplossing die geavanceerde business intelligence (BI) en analytische mogelijkheden biedt bovenop de operationele gegevens die worden beheerd door EBS. Het doel van deze integratie is om organisaties in staat te stellen betere en snellere besluitvorming te faciliteren door toegang te bieden tot uitgebreide rapportages, analyses en dashboards.

Hier is een gedetailleerd overzicht van het BI-landschap op basis van Oracle E-Business Suite:

 1. Oracle Business Intelligence (OBI) Oracle biedt een reeks BI-tools die specifiek zijn ontworpen om naadloos te integreren met EBS. Deze tools omvatten:

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE): Een uitgebreide suite die interactieve dashboards, ad-hoc query's, waarschuwingen, rapportages en scorecards biedt. Oracle Business Intelligence Applications (OBIA): Voorgebouwde analytische applicaties die snel waarde leveren door middel van vooraf gedefinieerde metrische gegevens, dashboards en rapportages. 2. Oracle BI Publisher Oracle BI Publisher is een rapportage- en documentgeneratietool die wordt gebruikt voor het maken, beheren en leveren van rapporten en documenten. Het biedt de volgende voordelen:

Flexibele Rapportage: Mogelijkheid om gegevens uit EBS te extraheren en te formatteren in verschillende sjablonen zoals PDF, Excel, HTML, enz. Efficiënte Distributie: Automatisering van de distributie van rapporten via e-mail, FTP, of printer. 3. Datawarehousing Een robuust datawarehouse vormt de kern van het BI-landschap. Belangrijke componenten zijn:

ETL-processen (Extract, Transform, Load): Gegevens worden uit EBS geëxtraheerd, getransformeerd om aan de analytische vereisten te voldoen en geladen in een datawarehouse. Oracle Data Integrator (ODI) en Oracle Warehouse Builder (OWB) zijn tools die vaak worden gebruikt voor ETL. Star Schema en Snowflake Schema: Datamodelleringstechnieken die worden gebruikt om gegevens te organiseren voor efficiënte query-prestaties. 4. Voorgebouwde Analytische Inhoud Oracle biedt een reeks vooraf gebouwde analytische inhoud die specifiek is ontworpen voor gebruik met EBS, waaronder:

Financiële Analyse: Rapporten en dashboards voor winst- en verliesrekening, balans, cashflow-analyse, enz. Human Resources Analyse: Rapportages over personeelsomvang, verloop, prestaties, en compensatie. Supply Chain Analyse: Voorraadniveaus, inkooptrends, orderverwerking, enz. 5. Dashboarding en Data Visualization Geavanceerde visualisatietools zoals Oracle Data Visualization bieden interactieve dashboards en datavisualisaties die gebruikers in staat stellen om inzichten snel te verkrijgen en trends te identificeren.

 1. Self-Service BI Ad-hoc Query's: Gebruikers kunnen ad-hoc query's uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van IT, waardoor de tijd om aan informatiebehoeften te voldoen aanzienlijk wordt verkort. Data Discovery: Gebruikers kunnen zelf gegevens verkennen, analyseren en visualiseren.

 2. Performance Management Scorecards en KPI's: Helpen bij het monitoren en meten van de prestaties van de organisatie ten opzichte van strategische doelen. Balanced Scorecard: Integratie van financiële en niet-financiële maatstaven om een uitgebalanceerd beeld van de prestaties te bieden.

 3. Mobiele BI Toegang tot BI-rapportages en dashboards via mobiele apparaten, zodat gebruikers overal en altijd toegang hebben tot kritieke informatie.

 4. Integratie met Big Data Oracle EBS kan worden geïntegreerd met Big Data-platforms om uitgebreide analyses uit te voeren die verder gaan dan traditionele transactiedata, inclusief social media-analyse, machine learning, en predictive analytics.

Implementatie Voorbeeld Voorbeeld: Financiële Analyse Gegevensbronnen: Transactiegegevens uit Oracle EBS General Ledger (GL), Accounts Receivable (AR), en Accounts Payable (AP). ETL: Gegevens worden geëxtraheerd, getransformeerd en geladen in een datawarehouse. Modeling: Data wordt gemodelleerd in een star schema voor optimale query-prestaties. Dashboards: Voorgebouwde dashboards voor financiële gezondheid, inclusief P&L, balans, en cashflow overzichten. Rapportages: Flexibele rapportagemogelijkheden met BI Publisher voor gedetailleerde financiële rapporten. Voordelen van het BI-landschap met Oracle EBS Geïntegreerde gegevensanalyse: Eén bron van waarheid door integratie van operationele en analytische gegevens. Verbeterde besluitvorming: Snellere en beter geïnformeerde beslissingen door geavanceerde analytische mogelijkheden. Efficiëntieverbeteringen: Geautomatiseerde rapportage en dashboards verminderen handmatige inspanning en fouten. Schaalbaarheid: Geschikt voor groeiende organisaties en toenemende gegevensvolumes. Het BI-landschap op basis van Oracle EBS, vaak genoemd als Leonardo, levert een krachtig platform voor organisaties om hun data om te zetten in waardevolle inzichten en bedrijfsstrategieën effectief te sturen.

Applicatiebeheer: conform ASL ChatGPT Application Services Library (ASL) is een framework voor het beheren van applicaties en biedt richtlijnen voor applicatiebeheer. ASL richt zich op het structureren en verbeteren van applicatiebeheerprocessen en is opgebouwd rond een aantal procesclusters. Hier is een overzicht van hoe applicatiebeheer conform ASL eruit kan zien, toegepast op Oracle E-Business Suite (EBS).

ASL Framework ASL is onderverdeeld in verschillende procesclusters die zijn gericht op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De belangrijkste clusters zijn:

Application Support Application Maintenance and Renewal Application Strategy Management Processes

 1. Application Support Dit cluster richt zich op de operationele processen die nodig zijn om de applicatie draaiende te houden en de gebruikers te ondersteunen.

Incident Management: Beheer van incidenten en problemen, zodat deze snel worden opgelost. Voor EBS betekent dit het opzetten van een helpdesk of supportteam dat incidenten registreert en oplost. Configuration Management: Beheer van de configuratie-items van de applicatie, zoals hardware, software, documentatie en procedures. Availability Management: Waarborging van de beschikbaarheid van de applicatie, inclusief monitoring en rapportage over de beschikbaarheid van EBS. Capacity Management: Beheer van de capaciteitsvereisten om te zorgen dat de applicatie efficiënt werkt en toekomstige groeivereisten aankan. Security Management: Beheer van de beveiliging van de applicatie, inclusief toegang en autorisatiebeheer, zoals het gebruik van rollen en verantwoordelijkheden in EBS. 2. Application Maintenance and Renewal Dit cluster richt zich op het aanpassen en verbeteren van de applicatie om aan veranderende behoeften te voldoen.

Impact Analysis: Evaluatie van de impact van voorgestelde wijzigingen op de applicatie en bedrijfsprocessen. Voor EBS omvat dit het beoordelen van de impact van patches, upgrades en aanpassingen. Release Management: Planning en implementatie van nieuwe releases van de applicatie, inclusief het testen en uitrollen van nieuwe functies en bugfixes in EBS. Change Management: Beheer van wijzigingen aan de applicatie, inclusief goedkeuring, implementatie en evaluatie van wijzigingen. Dit omvat het gebruik van tools zoals Oracle's Change Management Pack. Software Control and Distribution: Beheer van de distributie van software-updates en patches naar de productieomgeving. 3. Application Strategy Dit cluster richt zich op de lange termijn en strategische aspecten van applicatiebeheer.

Customer Environment Strategy: Inzicht in de strategische doelen van de organisatie en hoe de applicatie deze kan ondersteunen. Voor EBS omvat dit het begrijpen van de zakelijke behoeften en hoe de suite kan worden geconfigureerd om deze te ondersteunen. Technology Strategy: Beoordeling en planning van de technologische infrastructuur en architectuur die nodig is om de applicatie te ondersteunen. Application Lifecycle Management: Beheer van de levenscyclus van de applicatie, van initiële ontwikkeling tot uiteindelijke afstoting. 4. Management Processes Dit cluster bevat de overkoepelende managementprocessen die ervoor zorgen dat de andere processen effectief en efficiënt worden uitgevoerd.

Planning and Control: Opstellen van plannen en het monitoren van de voortgang ten opzichte van deze plannen. Financial Management: Beheer van de kosten en budgetten die zijn verbonden aan het applicatiebeheer. Supplier Management: Beheer van de relaties met leveranciers en partners die producten of diensten leveren voor de applicatie. Quality Management: Waarborgen van de kwaliteit van de applicatie en de beheerprocessen, inclusief het uitvoeren van audits en kwaliteitscontroles. Implementatie Voorbeeld: Oracle E-Business Suite

 1. Incident Management Proces: Implementeren van een ticketing systeem (zoals Oracle Service Cloud) voor het registreren en beheren van incidenten. Rol: Een supportteam dat problemen snel identificeert en oplost.
 2. Configuration Management Proces: Documenteren van alle configuratie-items en wijzigingen in een Configuration Management Database (CMDB). Rol: Een configuratiebeheerder die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de CMDB.
 3. Release Management Proces: Gebruikmaken van Oracle's release management tools om nieuwe functies en updates te testen en te implementeren. Rol: Een release manager die verantwoordelijk is voor de planning en coördinatie van releases.
 4. Change Management Proces: Implementeren van een formeel wijzigingsbeheerproces, inclusief impactanalyse, goedkeuringen en implementatie. Rol: Een change manager die wijzigingen beoordeelt en goedkeurt.
 5. Customer Environment Strategy Proces: Regelmatige strategische sessies met business stakeholders om de behoeften en doelstellingen van de organisatie te begrijpen. Rol: Een strategisch adviseur die de langetermijnplanning coördineert. Voordelen van ASL-conform Beheer Verbeterde kwaliteit en betrouwbaarheid van de applicatie Efficiënte en effectieve ondersteuning en onderhoud van de applicatie Betere afstemming met de strategische doelstellingen van de organisatie Verhoogde klanttevredenheid door proactieve en reactieve ondersteuning Door ASL toe te passen op het beheer van Oracle E-Business Suite, kunnen organisaties een gestructureerde en consistente aanpak hanteren voor het beheren van hun applicaties, wat resulteert in een verbeterde servicekwaliteit en operationele efficiëntie.