Home - GerbenRienk/castor-api GitHub Wiki

Welcome to the castor-api wiki.

Deze wiki is bedoeld om te documenteren hoe het MSCA gebruik maakt van de castor-api om gegevens in te lezen in de onderzoeks database.

In zijn algemeenheid doorloopt het inlees proces de volgende stappen:

  1. inlezen msca-struktuur.
  2. inlezen castor-struktuur: dit gebeurt m.b.v. frmGetData. In principe worden de knoppen van boven naar beneden afgewerkt.
  3. koppelen van castor velden aan msca velden, in combinatie met id-veld datum-bezoek-veld, indien van toepassing.
  4. controleren van de codelijsten voor wat betreft de gekoppelde velden: dit gebeurt m.b.v. frmCompare
  5. controleren of castor-records bekend zijn in de msca-database, tblDataDeelnameOnderzoek