VIVET 1e Realisatiefase 2019 - Geonovum/VIVET-Werkomgeving GitHub Wiki

VIVET: Verbetering InformatieVoorziening energie Transitie

Voor de onderbouwing en uitvoering van alle initiatieven, visies, plannen en strategieën is veel en betrouwbare informatie nodig over de huidige en verwachte ontwikkeling van het energiesysteem. Op korte termijn al moeten de Regionale Energiestrategieën (RES) gemaakt worden en gaan gemeentes op wijk niveau aan de slag met plannen om de woning los te koppelen van het aardgas. Dit jaar is in opdracht van de ministeries BZK en EZK gestart om essentiële tekortkomingen in de informatievoorziening weg te nemen. Concrete voorbeelden zijn: in kaart brengen warmtenetten, beschikbare warmtebronnen publiceren, energieverbruik op pandniveau, energie installaties en afstemming van verschillende viewers. In deze presentatie wordt dit breed gedragen langjarig programma toegelicht en welke resultaten verwacht mogen worden in de komende drie jaar. Uitvoerders van het programma zijn in eerste instantie CBS, RVO, Kadaster, Rijkswaterstaat en PBL.