Home - Geonovum/VIVET-Werkomgeving GitHub Wiki

Welcome to the VIVET Werkplan-Werkomgeving wiki!

De opdrachtgevers hebben het VIVET-programmateam verzocht om zich in 2019 te richten op:

1) het inrichten van het samenwerkingsverband

2) de volgende activiteiten (in volgorde van prioriteit):

A. Gebiedsgerichte-ontsluiting-energie-infrastructuur

B. Overzicht bekende warmtebronnen

C. Energieverbruik, warmtevoorziening en zonnestroom

D. Afstemming en voeding viewers

E. Installatieregisters samenvoegen