Week 7 Homework Dynamic components and Code design SWAP - GangCS/SWAP GitHub Wiki

Week 7 - Homework - Dynamic components and Code design - SWAP

עצמים-


קופסאות– קוספאות יבצרו בתחילת משחק, הן יהרסו אם יפלו לבורות(ברגע שנהרסים חוזרים למקום ההתחלתי בשלב).

כפתורים- נוצרים בתחילת השלב, לא יכולים לההרס.

קירות- נוצרים בתחילת השלב, לא יכולים לההרס.

השחקן- עצמו נוצרים בתחילת השלב,יכול למות אם נופל לבורות חוזר לתחילת השלב.

הקריין- קול.

מצלמות– נוצר בתחילת השלב או במהלכו.

פלטפורמות - נוצרים בתחילת השלב, לא יכולים לההרס.

טקסט - נוצרים בתחילת השלב, לא יכולים לההרס.

דלתות - נוצרים בתחילת השלב, לא יכולים לההרס.


רכיבים-


הקופסאות -יקבלו את אותה הפיזיקה, את אותם הscripts ויהיה להם SerializeField שמבדילים בין הקופסאות.

כפתורים - יקבלו את אותה הפיזיקה, את אותם הscripts ויהיה להם SerializeField שמבדילים בין הקופסאות.

קירות - יקבלו את אותה הפיזיקה, את אותם הscripts ויהיה להם SerializeField שמבדילים בין הקופסאות , יקבלו אנימציה.

פלטפורמה - יקבלו את אותה הפיזיקה, את אותם הscripts ויהיה להם SerializeField שמבדילים בין הקופסאות.

דלתות - יקבלו את אותה הפיזיקה, את אותם הscripts ויהיה להם SerializeField שמבדילים בין הקופסאות , יקבלו אנימציה.

השחקן- יקבל פיזיקה של תזוזה מלאה קפיצה, יקבל את הscript של הכוח שלו, יהיה לו scripts שמשפיעים על האנימציה שלו.


מאפיינים-


קופסאות- יהיה צבעים שונים ויהיה להם כפתור בצבע זהה שרק את הקופסא בצבע הדומה יהיה אפשר להניח על כפתור f(x) = x , הקופסאות יהיו בגדלים שונים דבר שישפיע על הפיזיקה שלהם.
השינוי שניתן לעשות על ידיד המעצבים יהיו הגודל של הקופסאות, המסה של הקופסא ככל שיותר גדולה המסה תגדל.
הקבועים בקוד יהיו הצבעים של הקופסאות והצבעים של הכפתורים.

שחקן- המהירות שלו תהייה ניתנת לשינוי על ידי הinspector (לא ידוע מה המספר המדויק כדי שהוא לא יהיה מהיר מידי כדי שיהיה אפשר לשלוט בו בצורה הנוחה ביותר אך לא איטי מידי לשחקן וישעמם אותו),
הגובה שהשחקן יכול לקפוץ גם תהייה אפשרית לשינוי, הכוח שהוא יכול לזרוק את העצמים.
מה שקבוע אצל השחקן הוא הנראות שלו והאנימציה שלו הכפתורים שאיתם הוא משחק.

קירות- יש שני סוגי קירות אחד הקירות שתוחמים את החדר והקירות שהם עצמים שהשחקן אמור לעבור במהלך המשחק.
הקירות שתוחמים את החדר יהיו קבועים ובגודל שלא משנים אותם.
הקירות שהשחקן אמור לעבור, אפשר לשנות את הגבוהה שלהם, מהירות התזוזה שלהם.

כפתורים- מה שאפשר לשנות איזה על איזה קיר או דלת הוא ישפיע, הגודל של הכפתור המיקום שלו.
אי אפשר לשנות את הצבע שלו כי הוא מחובר לצבע של קופסא.

דלתות- אפשר לשנות את הגודל שלהם, מיקום, מהירות תזוזה.
אי אפשר לשנות את הנראות של הדלתות , את הסוג שלהם.

פלטפורמה – מה אפשר לשנות את המהירות תזוזה שלהם , את הגודל שלהן ,גבולות תזוזה.
אי אפשר לשנות את הנראות שלו.


התנהגויות-


קופסאות-

  • החלפה ביניהם לבין השחקן
  • לשים אותם על כפתור הצבע של הקופסא מצביע על ההתנהגות של הכפתור.
  • זריקה של הקופסא

כפתורים-

  • פותח דלתות או גורם לקירות להעלם או להופיע. (גורם למאורע כלשהו במשחק)
  • צריך להתאים לצבע הקוספא.

שחקן-

  • יכול להתחלף עם עצמים בשלב.
  • עומד על כפתור הוא מפעיל אותו ( הוא מפעיל את כל הצבעים)
  • יכול לזרוק קופסאות.

מידע-


מבחינת סיפור המשחק השחקן יקבל את המידע מהקריין שיספר לו חלק מהסיפור ויעזור לו להרכיב את ה"פאזל".
המידע שהשחקן יקבל על השלב עצמו שהוא שנמצא בו זה מה שהוא רואה על המסך, השחקן רואה כפתורים וקופסאות ומבין שהוא צריך להתאים בין הצבעים.
השחקן יראה את המשחק מגוף ראשון, בחרנו נקודת מבט זו משום שזה גורם לשחקן להיכנס לראש של המשחק ולהרגיש שהוא זה שמבצע את הפעולות ופותר את החידות.


שליטה-


השליטה על השחקן תיהיה ישירה, בזמן אמת.
השליטה תתבצע בעזרת העכבר בשביל הסתכלות סביבית הכפתורים W,S,A,D יהיו בשביל לזוז, רווח בשביל לקפוץ, הכפתור השמאלי של העכבר יהיה בשביל להחליף בין העצמים לבין עצמו, E יהיה בשביל לתפוס וE שוב כדי לזרוק (כיוון הזריקה יהיה לפי כיוון הסתכלות השחקן).


בחירות-


בחירות השחקן יהיה איך הוא מתכוון לפתור את השלב, איך לפתור את החידה שמופיע מולו במשחק כדי שיוכל לנצח את השלב.
האסטרטגיות הן חשיבה והבנה איך אתה לוקח את הקופסא הנכונה ומניח על הכפתור הנכון, עם איזה קופסאות לבצע החלפה כדי להתקדם בתוך השלב, איזה קופסאות לזרוק ולאיפה, על איזה קופסאות לקפוץ כדי לעבור את הקירות.


כלכלית-


אין מערכת כלכלית במשחק.

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️