soldiers - GameSemster1/SwordMaccabees GitHub Wiki

פירוט המאפיינים

לכל חייל יש כמות של חיים שבא לידי ביטוי ע"י HP ושריון. כוח התקיפה מורכב מעוצמת התקיפה, טווח – יכול לפגוע בחיילים שבטווח שלו (במטרים), מהירות תקיפה – כמה זמן לוקח לתת מכה אחת (בשניות), חדירות לשריון כמות החיים שיורדת בכל תקיפה של חייל מחושבת ע"י המשוואה הבאה: עוצמת התקיפה * חדירות לשריון לחלק לשריון היריב. החייל יכול להילחם בהליכתו, אבל כאשר רץ אינו נלחם.

מכבים

נושאי חרב

HP - 50

שריון – 1

כוח תקיפה:

עוצמה 10

טווח 1 מ'

מהירות תקיפה – 1 שנייה

חדירות לשריון – 1.

הליכה 1.4 מ' לשנייה (5 קמ"ש)

ריצה – 3.08 מ' לשנייה (11 קמ"ש)

מחיר – 4 עץ 4 ברזל 19 חיטה 25 מים

נושאי חנית

HP – 50

שריון – 1.2

כוח תקיפה:

עוצמה 15

טווח 2 מ'

מהירות תקיפה – 1.5 שניות

חדירות לשריון – 1.2.

הליכה – 1.2 מ' לשנייה (4.285 קמ"ש)

ריצה – 2.7 מ' לשנייה (9.6428 קמ"ש)

מחיר – 6 עץ 4 ברזל 20 חיטה 26 מים

קשתים

HP – 50

שריון – 0.8

כוח תקיפה:

עוצמה – 25

טווח – 30 מ'

מהירות תקיפה – 3 שניות

חדירות לשריון – 1.7

הליכה – 0 מ' לשנייה

ריצה – 3.64 מ' לשנייה (13 קמ"ש)

מחיר – 15 עץ 8 ברזל 15 חיטה 20 מים

פרשים

HP – 130

שריון – 2

כוח תקיפה:

עוצמה – 40

טווח – 2 מ'

מהירות תקיפה – 1.5 שניות

חדירות לשריון – 1.5

הליכה – 4.2 מ' לשנייה (15 קמ"ש)

ריצה – 14 מ' לשנייה (50 קמ"ש)

מחיר – 21 עץ 15 ברזל 55 חיטה 65 מים

יוונים

נושאי חרב

HP 50

שריון – 1.2

כוח תקיפה:

עוצמה 10

טווח 1 מ'

מהירות תקיפה – 1 שנייה

חדירות לשריון – 1.

הליכה 1.2 מ' לשנייה (4.285 קמ"ש)

ריצה – 2.8 מ' לשנייה (10 קמ"ש)

נושאי חנית

HP – 50

שריון – 1.4

כוח תקיפה:

עוצמה 15

טווח 2 מ'

מהירות תקיפה – 1.5 שניות

חדירות לשריון – 1.2.

הליכה – 1.12 מ' לשנייה (4 קמ"ש)

ריצה – 2.5 מ' לשנייה (9 קמ"ש)

קשתים

HP – 50

שריון – 0.9

כוח תקיפה:

עוצמה – 25

טווח – 30 מ'

מהירות תקיפה – 3 שניות

חדירות לשריון – 1.7

הליכה – 0 מ' לשנייה

ריצה – 3.336 מ' לשנייה (12 קמ"ש)

פרשים

HP – 130

שריון – 2.3

כוח תקיפה:

עוצמה – 40

טווח – 2 מ'

מהירות תקיפה – 1.5 שניות

חדירות לשריון – 1.5

הליכה – 3.75 מ' לשנייה (13.5 קמ"ש)

ריצה – 11.95 מ' לשנייה (43 קמ"ש)

רוכבי פילים

HP – 160

שריון – 2.7

כוח תקיפה:

עוצמה – 30

טווח – 20 מ'

מהירות תקיפה – 3 שניות

חדירות לשריון – 1.7

הליכה – 2.5 מ' לשנייה (9 קמ"ש)

ריצה – 5.56 מ' לשנייה (20 קמ"ש)

תושבי המקום

נושאי חרב

HP 50

שריון – 1.2

כוח תקיפה:

עוצמה 10

טווח 1 מ'

מהירות תקיפה – 1 שנייה

חדירות לשריון – 1.

הליכה 1.2 מ' לשנייה (4.285 קמ"ש)

ריצה – 2.8 מ' לשנייה (10 קמ"ש)

נושאי חנית

HP – 50

שריון – 1.4

כוח תקיפה:

עוצמה 15

טווח 2 מ'

מהירות תקיפה – 1.5 שניות

חדירות לשריון – 1.2.

הליכה – 1.12 מ' לשנייה (4 קמ"ש)

ריצה – 2.5 מ' לשנייה (9 קמ"ש)

חישוב המאפיינים

את נושאי חרב כתבנו באופן שרירותי, והוא היווה בסיס לשאר החיילים, החלטנו בעצם שהוא יהיה החייל הכי פשוט שיש.

לנושאי החנית יש עליו יותר שריון, וחניתו גדולה וכבדה יותר מאשר חרב, ולכן הטווח יותר גדול, אבל מהירותו קטנה יותר.

לגבי קשתים זה קצת מורכב יותר, אין לו צורך בשריון כלל כי הוא יורה מרחוק משפיע על טווח תקיפתו (גדול מאוד ביחס לאחרים שצריכים להילחם פנים מול פנים), ולכן גם מהירות ריצתו גדולה יותר, אבל הוא אינו נלחם תוך כדי הליכה.

פרש רוכב על סוס, הוא הרבה יותר חזק, יותר מהיר, ולכן קשה יותר להרוג אותו.

רוכב פילים מסוכן ביותר, קשה מאוד להרוג פיל – צריך הרבה מאמץ, זה מסביר לנו למה רמת השריון גדולה, וכן על פיל יש קשת/ים, אם כך יש לו טווח תקיפה גדול.

פועלים יכולים לעזור בלחימה, אבל הם לא בכושר קרבי, ולכן גם תרומתם לתקיפה קטנה וחייהם קצרים, כי זו לא המטרה האמיתית שלהם.

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️