Свойства компонента - GambitER/GUIFlash GitHub Wiki

GUIFlash Свойства компонента: