1. Analyseren - DphnZwp/lets-jam-webapplicatie GitHub Wiki

Mijn oude ontwerp van WriterMind

Een oude app die ik had bedacht in de opleiding Mediavormgever. Het was toen de bedoeling dat ik een killer app moest bedenken en ontwerpen. Mijn idee was om een app tegen uitstelgedrag en writer’s block te maken. Met de app kan je woord uitdagingen toevoegen en een deadline instellen. Het ontwerp en prototype had ik gemaakt in Adobe XD. Ik heb het prototype teruggevonden: https://xd.adobe.com/view/8d387ec2-65e4-43cf-8a6c-6908b799fb96-d86b/

Doelgroep

Studenten en schrijvers hebben het meeste last van uitstel gedrag wanneer ze documenten moeten typen. Daarom richt ik me vooral op studenten en schrijvers.