6. Źródła danych - DZIALEK/HealthcareBI Wiki

Zanimizowane dane zostały pozyskane od jednego z liderów rynku ochrony zdrowia w Polsce dla kilkunastu placówek.


1. Dane dla wskaźników ilościowych (hospitalizacje)

Są to podstawowe informację o ilości hospitalizacji, trybie przyjęcia, wypisu a także ewentualnych zgonach itp. Generowane będą na podstawie widoku bazodanowego, z którego następnie powstanie plik płaski. Model planowo obejmuje dane od 2021.01.01, zasilany danymi z plików CSV, XLSX (w przyszłości planowane podłączenie bezpośredniego widoku bazodanowego). Minimalna ziarnistość na poziomie 1 dnia, częstotliwość odświeżania 1 dzień.

Próbka danych

2. Dane dla wskaźników jakościowych (ankiety pacjenta)

Dane będą uzupełniane przez kierowników placówek raz w miesiącu za pomocą interaktywnego formularza Microsoft Forms a ich odpowiedzi automatycznie składowane na dysku chmurowym - OneDrive. Model planowo obejmuje dane od 2021.01.01 zasilany plikami XLSX. Minimalna ziarnistość na poziomie 1 dnia, częstotliwość odświeżania 1 miesiąc.

Wzór formularza

Wzór formularza cd.

Próbka danych