#4 Ordlista - Birkeburk/Wiki Wiki

Github

Webbaserad lagring för versions historik för programutvecklings projekt som använder sig av versionshanterings verktyget Git.

Git

Ett versionshanterings verktyg som först skapades för att hantera koden till Linux kärnan. Men nu används det världen över för att lagra och dela kod.

Linux

Linux är i dagligt tal ett operativsystem, som i största delen består av fri programvara, vilket betyder att användaren får använda, studera, modifiera och sprida vidare programvaran. Det betyder att källkoden för Linux finns tillgänglig för användaren, med vissa restriktioner. Men tekniskt sätt så är Linux en liten, men viktig del i operativsystemet, och detta är självaste kärnan.

-Kernel-space är där kärnan rar hand om resurs hantering och pratar med hårdvaran. Kärnan innehåller alla drivrutiner och agerar schemaläggare, som säger till när vilket program får prata med processorn(Och hur många program som får prata samtidigt styrs av vilken processor man har i3-i5-i7-i9). Kärnan styr när processorn pratar med minnet och när saker ska skrivas till hårddisken.

-User-space är där de program som presenteras för användaren.

-Linuxdist är samling mjukvara som löser specifika problem. T.ex Ubuntu som är till för att byta från windows och mac. Ubuntu används på arbetsdatorer, där man kanske kör spel medans RedHat är till för att köras på servrar.

-Lösenords prompt ger ingen visuell feedback.

-Case sensitive

Operativsystem

Det som kallas för operativsystem, är program, drivrutiner och annan mjukvara som gör vår vardag enklare när vi ska använda oss av datorn. All hårdvara som datorn använder behöver drivrutinerna, detta är kod som ger datorn stöd för hårdvaran.

Exempel på operativsystem

-Windows microsoft

-Linux (Ubuntu, RedHat, Kali, Debian)

-Apple iOS

-Apple OSX

-Android

BSD (NetBSD, OpenBSD, FreeBSD)

WSL

WSL står för Windows Subsystem for Linux. Låter användare köra en Linux miljö på en dator med Windows. Kommer också behövas för att använda sig av "Docker". Viritualiserar en egen hårddisk där linux installeras.

Bash

Bash är ett av många program som används som kommando tolk, ett skalprogram som kompletterar operativsystemet, bland annat genom att åstadkomma en användarvänlig miljö där användare kan starta program och hantera filer. Bash är en kommando tolk som ingår i GNU-projektet. Vanligt förekommande i Unix liknande operativsystem baserade på fri programvara, t.ex Linux.

DevOps

DevOps som också står för Development och Operations, strävar efter att minska utvecklings livs cykeln för programvaran. Det betyder att samma team som utvecklar systemet, testar, driftar, integrerar och övervakar systemet i ett automatiserat flöde. Detta gör man för att snabbare nå ut till marknaden med nya produkter/versioner av ett program.

Docker

Docker består av öppen källkod, och är en teknik som förser andra program med ett gränssnitt som automatiserar distributionen av andra program genom självständiga containrar. Containrarna kan jämföras med behållare, som paketerar koden för ett program. Dessa containrar innehåller filer, bibliotek och alla beroende som behövs för att köra programet.

GrundSkillnader mellan VirtualBox och Docker

-Fullständig isolering av applikationer från Host OS | Kan dela resurser mellan applikation och OS

-Varje VM har eget OS | Varje container kan dela OS resurser

-Startar på några minuter | Startar på några sekunder

-Kräver mycket resurser | Kräver mindre resurser

-Svårt att hitta färdigkonfigurerade VM’s | Finns gott om färdiga containrar

-Tar ofta mycket plats | Tar ofta mindre plats

-Kan enkelt flytta en VM till en annan Host | En container förstörs och startas på nytt

-Tar lång tid att skapa | Går snabbt att skapa

Image

En fil eller mall som innehåller villkoren för en container

Container

Paketerar koden tillsammans med relaterade konfigurationsfiler, bibliotek och beroenden som behövs för att köra program. Och programmet körs sedan i containern.

Jenkins

Jenkins är en automatiserad server med öppen källkod. Hjälper till med att automatisera mjukvaruutveckling, i form av att kontinuerligt bygga, testa, distribuera och leverera programvara.

PowerShell

PowerShell är som bash, en sorts skalprogram som till en början bara användes av Windows.

UI

User Interface innefattar hur ett program tillåter en användare interagera med programmet, kan vara textbaserat och grafiskt. Detta betyder att alla UI inte är GUI.

GUI

Ett Graphical User Interface (grafisk användargränssnitt) är en metod som används för att underlätta interaktionen mellan dator och användaren. Alla GUI är UI.

Webben

HTTP

Hypertext Transfer Protocol är ett kommunikationsprotokoll som används för att ladda websidor på World Wide Web (WWW)

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure är ett kommunikationsprotokoll som använder sig av kryptering för att skicka data

SSL

Secure Sockets Layer säkerhetsprotokoll utvecklat av Netscape och användes för att kryptera data mellan olika enheter. Nu mera ersatt av TSL

TLS

Transport Layer Security är ett kryptografiskt kommunikationsprotokoll som är en öppen standard för säkert utbyte av krypterad data

API

Application Programming Interface, ett strikt protokoll för program att prata med andra program

REST

Representational State Transfer, arkitektur som beskriver hur maskin till maskin kommunikation kan tillhandhållas med via web teknologi

CRUD

Create Read Update Delete, vanliga operationer för data hantering

SOAP

Simple Object Access Protocol, ersatts för det mesta av REST, men används i vissa miljöer, ofta java (Banker)

JSON

JavaScript Object Notation, testbaserat format som används för att utbyta data.

YAML

Språk som används för att föra över data, används ofta i konfigurationsfiler

CSS

Cascading Style Sheet, ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat dokument

XML

Extensible Markup Language, universellt och utbyggbart märksspråk

HTTP - metoder

Indikerar olika önskade åtgärder (POST, GET, mm)

HTTPs statuskoder

Status koder som indikerar om en förfrågan har varit lyckad.

HTML och XHTML

Märksspråk

JavaScript

Ett programmerings språk som har sina rötter i att köras på klienten och inte på server när det kommer till hemsidor