Vaatimusmäärittely - AtlasCorporation/ProjectManagementTool Wiki

Lyhyt kuvaus

ProjectManagementToolin tarkoitus on toimia kuten sen nimi antaa ymmärtää, eli se on työkalu projektinhallintaan. Sen avulla voidaan tarkkailla työn etenemistä, työtunteja ja kustannusarvioita. Hallintatyökalu tulee jokaisen sen suunnittelijan portfolion liitteeksi, jossa ohjelmoijan projektien etenemistä voidaan tarkastella.

Teknologiat

ProjectManagementTool toteutetaan ASP.NET pohjalle ja siinä pyritään käyttämään kolmikerrosarkkitehtuuria. Työkalun tueksi rakennetaan MySQL tietokanta, joka pitää sisällään hallinnointijärjestelmän tunnukset, hallinnoitavien projektien työtuntimäärät. Työkalun hallinnoitujen projektien commit-feedit ja dokumentit näytetään githubin apin avulla livenä sivulla.

Prioriteetit ja ominaisuudet

Prioriteetti Ominaisuus
1 GANTT-työkalu
1 Committien live feed
1 Dokumentaatio live feed
1 Tietokannan pystytys
2 Autentikointi
2 Tunnusten tallentaminen tietokantaan
2 Työtuntien tallentaminen tietokantaan
3 UI:n muotoilu käyttäjäystävälliseksi

Kaaviot

Mockup-hahmotelma

Linkki ninjamockiin

Käyttötapauskaavio