1. Analyseren - Annevd/connect-your-tribe-squad-page GitHub Wiki

🔴 12 februari 2024: Team canvas & Project board

In de analysefase van deze opdracht hebben we als eerst in het team de leertaak goed doorgelezen. Aan de hand hiervan zijn we begonnen met het verzamelen van informatie en het maken van een team canvas.

Tot slot hebben we op het whiteboard belangrijke data opgeschreven en een project board gemaakt met belangrijke to do's, DoD's en overige dingen.

🔵 16 februari 2024: Samenwerking "Kill Your Darlings"

Vandaag zijn ik en mijn groepje weer bij elkaar gekomen om nieuwe ideeën te bedenken en schetsen. We hebben eerst al ons werk aan elkaar laten zien en bekeken en hebben vervolgens gekeken naar wat goed er goed aan was en hoe we het eventueel kunnen combineren. Daarnaast hebben we elkaar nog feedback gegeven over wat we nog misschien beter konden doen, aanpassingen, etc.

Omdat ik mijn pagina al in een retro videogame-achtige stijl had gemaakt, hebben we besloten mijn homepage te combineren met Daan's game, met een nieuw uitklap menu in dezelfde stijl.

🟣 26 februari 2024: Interactie

Samen met mijn team hebben we vandaag de opdracht gekregen een interactie te ontwerpen en bouwen voor op de squadpage. Denk aan pingen, likes geven of comments achterlaten. Alle drie hadden we het idee om iets met berichten te doen. Wij hebben toen ieder een schets gemaakt voor onze ideeën.