Integreren - tom-2810/your-tribe-squad-page Wiki

Integreren Tijdens het integreren ontstond er een merge conflict waarbij in de live code bij Luuk een error ontstond. Dit hebben we opgelost door de code handmatig aan te passen. Voor de toekomst is het handig hierin een manier te vinden om parallel naast elkaar te coderen zonder grote impact te leveren op elkaars werk.

image

Tijdens het valideren heeft Stefan de broncode van de index.html 3x aangepast. De meeste fouten waren het verkeerd linken van Javascript bestanden. Ook was de eerste regel: DOCTYPE html, verkeerd genoteerd. Dit gaf de meeste errors.

image

Tot slot gaf die nog 2 laatste fouten waarvan de link van het Javascript bestand verkeerd was ingesteld. Deze was simpel op te lossen op type en text van plaats te wisselen.

image