Tip Dönüşümleri - sshneo/dokumanlar Wiki

Giriş

Bir değişken tanımlandığında belirtilen değişken tipine göre yer ayrılır. Tanımlanan değişken türünden farklı bir değer atanması yapılırsa hataya neden olur.

Uygulama geliştirirken farklı veri tiplerinde çalışmamız gerekebilir. Aynı değişkenin program akışında farklı değerler alması gerekebilir. Böyle durumlarda tip dönüşümleri yapılır.

Tip dönüşümleri 2 şekilde yapılabilir.

Implicit Conversion (Bilinçsiz ya da kapalı dönüşüm) Explicit Conversion (Bilinçli ya da açık dönüşüm) Implicit Conversion Bir değişkenin kendinden daha yüksek kapasiteli bir değişkene atanmasıdır. Hedef değişkenin veri tipi bellekte yeterli alana sahip olacağından, bu dönüşümde bir veri kaybı söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla bu dönüşüm kendiliğinden yapılabilir.