Pamoka 01 ‐ Įvadas - ram-pyth/full_stack_ft GitHub Wiki

Kas yra Python? 🐍

Python - programavimo kalba, dažnai naudojama kurti svetainėms(backendui), bendro pobūdžio programinei įrangai, užduotims automatizuoti ir duomenų analizei atlikti. Python yra bendrosios paskirties kalba, t. y. su ja galima kurti įvairias programas ir ji nėra specializuota kokiems nors konkretiems uždaviniams spręsti.

Python yra dinamiškai tipizuota ( dynamically typed ) kalba. Ką tai reiškia? Priskirdami reikšmę kintamajam Python programoje neturime deklaruoti kintamojo tipo. Kitose kalbose, pavyzdžiui, C, C++, Java ir kt., prieš priskiriant kintamiesiems reikšmes, jų tipai yra griežtai yra deklaruojami išanksto.

Python kalboje nekyla jokių problemų, net jei nedeklaruojame kintamojo tipo. Jis pats parenka kintamojo rūšį programos vykdymo metu. Taigi Python yra dinamišką tipizavimą naudojanti kalba.

⬇️ Atsisiųsti Python

https://www.python.org/downloads/release/python-31011/

❗ Šiame kurse bus naudojama 3.10 "Phyton" versija.

⬇️ Atsisiųsti PyCharm Community edition

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/download-thanks.html?platform=windowsARM64&code=PCC

Šiame kurse naudosime PyCharm - integruotą programų kūrimo aplinką (IDE - Integrated development environment).

Ką reikia padaryti:

  • Įsidiekite Python ir PyCharm Community edition IDE.

💻 Pirmoji programa

Tradiciškai pirmoji programa, kurią rašo kiekvienas programuotojas, yra Hello, World programa, kur išspausdina terminale šią frazę. Padarykime tą patį:

print("Hello, World")

Sveikiname, dabar jūs _kalbate _Python kalba! Pradėkime:

Python operatoriai

Python turi daugybę įrankių, kuriais jau galite naudotis. Šiandien apžvelgsime operatorius. Operatoriai yra instrukcijos skirtos nurodyti Python interpretatoriui, ką daryti su pateiktais elementais(kintamaisiais ar duomenimis įrašytais programos tekste). Gera analogija yra operacijos, kurias atliekate su skaičiuotuvu:

Operatorius Pavadinimas Pavyzdys
+ Sudėtis x + y
- Atimtis x - y
* Daugyba x * y
/ Dalybos x / y
% Modulis x % y
** Eksponentija x ** y
// Padalijimas iš apačios x // y

Išbandykime juos(naudodami PyCharm arba Idle):

10 + 10
# Output : 20
10 - 5
# Output : 5
10 % 3
# Output : 1
20 // 4
# Output : 5

🧠 Pratimai:

  • Išbandykite visas operacijas patys.
  • Įsitikinkite, kad esate įsidiegę IDE.

🌐 Papildomas skaitymas: