Server - muhametsafak/phpxi Wiki

Original URL: https://github.com/muhametsafak/phpxi/wiki/Server

Bir PHP global değişkeni olan $_SERVER yerine kullanılması tavsiye edilen PHPXI dahili kütüphanesidir.

Bir Server Değerini Öğrenme

public function get(string $key): mixed

Örnek:

$this->server->get("SERVER_PROTOCOL");

yukarıdaki örnek

$_SERVER["SERVER_PROTOCOL"];

ile benzerdir.

İstenilen veri bulunamazsa false döndürür.