Oturum (Session) - muhametsafak/phpxi Wiki

Original URL: https://github.com/muhametsafak/phpxi/wiki/Oturum-(Session)

PHPXI, oturumları daha rahat yönetebilmeniz için kullanabileceğiniz basit bir kütüphaneye sahiptir.

Bu kütüphaneye kontrolcü (controller) ya da model içerisinden $this->session ile ulaşabilirsiniz.


Yeni Oturum Oluşturma

set() metodu bir oturum bilgisi tanımlar ya da var olanı değiştirir.

public function set(string $key, $value): self

Örnek:

$this->session->set("status", true);

yukarıdaki kod şuna eşdeğerdir;

$_SESSION["status"] = true;

Oturum Verisini Ekleme ve Güncelleme

add() metodu bir oturum bilgisini tanımlar. set() metodunun bir takma adıdır.

public function add(string $key, $value): self

update() metodu bir oturum bilgisini günceller. set() metodunun bir takma adıdır.

public function update(string $key, $value): self

Oturum Değerini/Verisini Öğrenmek

get() metodu varsa bir oturum değerini döndürür. Yoksa false döner.

public function get(string $key): mixed

Bir Oturum Verisini Silme

delete() metodu bir oturum verisini silmek için kullanılır.

public function delete(string $key): self

Oturumu Yok Etmek

Bir oturumu tamamen yok etmek için unset() ve destroy() metotları kullanılır.

unset() metodu

public function unset(): void

PHP'nin session_unset() fonksiyonunu çalıştırır.

destroy() metodu

public function destroy(): void

PHP'nin session_destroy() fonksiyonunu çalıştırır.

Örnek:

$this->session->unset();
$this->session->destroy();