Kıyaslama (Benchmark) - muhametsafak/phpxi Wiki

Bazı durumlarda kodların çalışma süresini öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu durumda basit ölçüm kütüphanemizden yardım alabilirsiniz.

Benchmark kütüphanesinin start() ve stop() metotları ikisi arasındaki geçen süreyi döndürür.

start() metodu

public function start(string $name) : void

stop() metodu

public function stop(string $name, int $precision = 5): float

Örnek:

$this->benchmark->start("code_group_name");
usleep(500000);
echo $this->benchmark->stop("code_group_name");

yukarıdaki örneğin çıktısı;

0.50000

Örnek:

$this->benchmark->start("code_space_name");
usleep(250000);
echo $this->benchmark->stop("code_space_name");
echo $this->benchmark->stop("code_space_name", 2);

yukarıdaki örneğin çıktısı;

0.25000
0.25