Görünüm (view) Kullanma - muhametsafak/phpxi Wiki

Görünüm dosyaları ziyaretçiye göstereceğiniz HTML kodlarının bulunduğu dosyalardır. /PHPXI/APPLICATION/Views/ içinde yer alırlar.

Her ne kadar HTML kodlarının burada barındırılması esas olsa da görünüm dosyaları .php uzantılı ve içerisinde php komutlarının çalıştırılabildiği dosyalardır.

Bir görünüm dosyasının ziyaretçiye gösterilebilmesi için aktif kontrolcünün aktif metodu tarafından çağırılması gerekir ve istenirse kontrolcüden veri alarak bunları kullanabilir.

Bir görünüm dosyası Load kütüphanesinin view() metodu ile çağırılır.

Load kütüphanesinin view() metodu:

public function view(string $view_file_name, array $data = array()): void

/PHPXI/APPLICATION/Views/test.php isimli bir görünüm dosyamızın olduğunu düşünürsek;

$this->load->view("test.php");

şeklinde çağırılır. Dosya uzantısını yazmayı tercih etmeye bilirsiniz. Bu durumda PHPXI kendisi path sonuna .php ekleyecektir.

$this->load->view("test");

Her iki kullanımda aynı görünüm dosyasına ulaşmaya çalışacaktır.


Kontrolcü (Controller) içerisinden belli verileri görünüm (view) dosyasına göndermek isterseniz; view() metoduna bir dizi tipinde ikinci parametre olarak verileri verebilirsiniz.

Örneğin;

$data = array("title" => "Sayfa Başlığı", "desc" => "Sayfa Açıklaması");
$this->load->view("test", $data);

Yukarıdaki örnekte /PHPXI/APPLICATION/Views/test.php dosyasına $title ve $desc olarak iki değer gönderme işlemi gösteriliyor. Bunlar görünüm dosyasında aşağıdaki şekilde ulaşılabilir durumda olacaktır.

echo $title;
echo $desc;