Çerez (Cookie) - muhametsafak/phpxi Wiki

Çerezleri (Cookies) yönetmek için kullanabileceğiniz dahili bir kütüphanedir.

Çerez Tanımlama

Yeni bir çerez oluşturmak ya da tanımlamak için set() metodu kullanılır.

public function set(string $key, string $value): self

Örnek:

$this->cookie->set("cerez_adi", "Çerez değeri burada belirtilir.");

Çerez Ekleme ve Güncelleme

Çerez eklemek için add() metodu kullanılır. set() metodunun takma adıdır.

public function add(string $key, string $value): self

Çerezin değerini güncellemek için update() metodu kullanılır. set() metodunun takma adıdır.

public function update(string $key, string $value): self

Çerez Silme

Bir çerezi silmek için delete() metodu kullanılır.

public function delete(string $key): void

Örnek:

$this->cookie->delete("cerez_adi");

Çerez Değeri/Verisi Alma

Bir çerezin değerini/verisini almak için get() metodu kullanılır.

public function get(string $key): string|bool

Çerezi bulamazsa false döndürür.

Örnek:

$this->cookie->get("cerez_adi");

Özel Tanımlamaların Yapılması

PHPXI çerezler için hali hazırda Config/Cookie.php içerisindeki yapılandırmaları kullanır ancak yine de bazı çerezler için bu tanımlamaları düzenlemek için kullanabileceğiniz metotlar bulunur.

timeout() metodu bir çerez için zaman aşımını belirtir.

public function timeout(int $time = 3600): self

path() metodu çerezin izin verilen path bilgisini düzenlemeyi sağlar.

public function path(string $path = "/"): self

domain() metodu çerez için bir domain belirleyebilmenizi sağlar.

public function domain(string $domain = ""): self

secure() metodu çerez için HTTPS protokolünü kullanıp kullanmayacağını belirlemeyi sağlar.

public function secure(bool $secure = false): self

Örnek:

$this->cookie->timeout(86400)->path("/admin/")->set("cerez_adi", "Çerez değeri");