6_Smart project - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Hieronder wordt genoteerd per iteratie/fase wat voor iedere iteratie/fase centraal stond, wat ik heb geleerd, wat mijn inzichten zijn en waarop ik dit kan toepassen. Dit geeft uiteindelijk een goed inzicht in mijn denk -en leerproces.

Business model canvas

Tijdens de workshop van smart business moesten wij al ter voorbereiding een business model canvas maken van het bedrijf. Deze is te zien in de afbeelding hieronder.

Onze opdracht

Onze opdracht is om antwoord te geven en onderzoek te doen naar de volgende vraagstukken:

 1. Is er meer intelligentie nodig in huizen om verschillende intelligente apparaten te koppelen op basis van de energiebehoefte van de bewoner?
 2. Is het wenselijk dat er een scheiding is van de verantwoordelijkheid bij de meterkast tussen de netbeheerder en huizenbezitter?

Toevoeging vraag 1: Bij de intelligentie gaat het om de vraag of er meer intelligentie/centrale aansturing nodig is wanneer een bewoner bijvoorbeeld een hogere behoefte van energie nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een apparaat veel energie nodig heeft. Je wilt namelijk voorkomen dat een apparaat ongewenst uitvalt door dat elders de vraag naar energie te hoog is. Toevoeging vraag 2: Met de scheiding wordt bedoeld dat de netbeheerder verantwoordelijk is tot aan de meterkast. In de meterkast is de huizenbezitter verantwoordelijk.

Voorfase

Week 1

Activiteit Toelichting
Gesprek met Pieter Hoenderken Tijdens een gesprek met Pieter Hoenderken hebben wij de opdracht proberen helder te krijgen.
Plan van aanpak Het werken aan de eerste versie van het plan van aanpak.
Kookcursus Vanuit de minor was een kookcursus georganiseerd voor teambuilding.

In de eerste week is tijdens het eerste gesprek in Doetinchem geprobeerd om de opdracht helder te krijgen. Daarbij was het onze taak en tevens mijn taak om zoveel mogelijk vragen te stellen omtrent onze opdracht. Na dat gesprek was het helder wat Pieter Hoenderken van ons verwachtte voor het onderzoek. Vervolgens zijn wij na dat gesprek gaan schrijven aan een eerste versie van het plan van aanpak. Daarbij hebben we de hoofdstukken verdeeld, hierdoor schreef ik aan de aanleiding.

De overige dagen tot de kookworkshop zijn wij verder gaan schrijven aan het plan van aanpak. In die dagen is gekeken naar de verdere uitwerking van de deelvragen, de werkwijze en de planning. Gezamenlijk zijn wij als eerst de deelvragen verder gaan uitwerken. Daarbij was het individueel van belang dat je meedacht over de deelvragen en dus met deelvragen kwam. Vervolgens zijn wij na de werkwijze gaan kijken en hoe dit in combinatie met de deelvragen zich vertaald na de planning. Wij hebben gekozen om bepaalde onderdelen (zie het plan van aanpak) van scrum te gebruiken, omdat die voor ons project werken.

Het resultaat van de eerste paar dagen is dat we een stuk van het plan van aanpak hadden dat presenteerbaar was tijdens de kookcursus. Daar hebben wij onze hoofdvragen gepresenteerd en hoe wij in de weken willen gaan werken.

Tijdens de presentatie hebben wij helder verteld wat wij in de weken willen gaan doen. Daarbij hebben wij ook nog apart met Pieter Bergshoeff onze opdracht besproken. Op basis van dat gesprek met Pieter Bergshoeff en de reactie van de klas konden wij merken dat onze opdracht helder was overgekomen en dat wij een mooie opdracht hebben.

Tijdens de kookcursus moest iedereen eerst een presentatie houden over ieder zijn project. Daarbij was het de bedoeling dat je in een 2.5 minuut kort vertelde over je opdracht. Na de presentaties was een korte lunch en vervolgens begon de kookcursus. Voor de kookcursus werd de groep in drieën verdeeld:

 1. De groep voor het voorgerecht
 2. De groep voor het hoofdgerecht
 3. De groep voor het nagerecht

Ik werd zelf ingedeeld in de groep voor het voorgerecht. Het was onze taak om met de verkregen producten een gerecht te bedenken. Daarbij heb ik zelf de kennis die ik al had van bepaalde gerechten met de groep gedeeld. Zelf maakte ik vroeger vaak apple crumble. Op basis van die kennis hebben we ervoor gekozen om een crumble te maken met ananas, aangezien dat ook goed ging volgens de chef kok. Daarnaast hadden wij ook nog gekozen om ijs te maken met de diepvriesvruchten die wij hadden. Een deel ging vervolgens aan de gang met het maken van de crumble en een deel ging aan de gang met het maken van het ijs, ik ging aan de gang met de crumble. Hieronder is te zien wat onze groep was.

Verbeterpunten op basis van deze dag voor ons waren:

Tijdmanagement, we zijn als groep uitgelopen. Dit kwam omdat wij tijdens het afronden van het gerecht nog besloten om wat extra dingen te doen om het gerecht er representatiever uit te laten zien. Een ander verbeterpunt was het ijs (sorbet). Het ijs was niet helemaal goed bevroren, omdat het niet op tijd in de diepvries is gegaan. Hier hadden wij van te voren beter over moeten nadenken. Het was een betere keuze geweest om iets van een vruchtenmousse te maken.

Verbeterpunten voor de andere teams:

De andere teams konden beter duidelijk maken op een A4 wie wat had gedaan, welke ingrediënten nodig waren en indien er aangepaste gerechten gemaakt moesten worden welke dat waren en wat er anders aan was. Dit maakt het voor andere groepen ook duidelijker.

Week 2

Activiteit Toelichting
Gesprek met Pieter Hoenderken Tijdens een gesprek met Pieter Hoenderken hebben wij de deelvragen van het plan van aanpak gepresenteerd.
Plan van aanpak Het verder werken aan de finale versie van het plan van aanpak.
Intervisie De terugkomdag waar is gereflecteerd op de eerste periode van het project en waar is teruggekeken op de kookcursus.

In de tweede week zijn tijdens het gesprek in Doetinchem de deelvragen voorgelegd. Het was onze taak om te laten zien wat wij zelf bedacht hadden en om meer duidelijkheid over de deelvragen te scheppen. Pieter Hoenderken heeft ons toen wat meer uitgelegd (contextinformatie over de opdracht), omdat de deelvragen niet allemaal goed waren. Daarbij heeft hij het volgende plaatje met ons gedeeld om het beter uit te leggen:

Met de uitleg die Pieter Hoenderken ons gaf zijn wij verder gaan verbeteren en verder gaan schrijven aan het plan van aanpak. Hierbij was het mijn taak om de aanleiding weer aan te passen.

Het resultaat was dat wij na het verbeteren van het plan van aanpak de finale versie van het plan van aanpak af hadden. Het plan van aanpak is toen gedeeld met Pieter Hoenderken en Pieter Bergshoeff.

Verder in die week stond ook de intervisie centraal. Daar is gereflecteerd op de kookworkshop. Hoe de workshop ging staat in de beschrijving van week 1 (zie vorige hoofdstuk).

Het plan van aanpak is te zien onder deze link.

Hoofdfase

Week 3

Activiteit Toelichting
Interview netbeheerders Gesprekken gevoerd met de netbeheerders om te kijken hoe zij naar ons vraagstuk kijken.
Interview verzekeraar Gesprekken gevoerd met een verzekeraar om te kijken hoe verzekeringen geregeld zijn rond de meterkast.

In de derde week zijn wij begonnen met het uitvoeren van ons onderzoek. In deze week was het onze taak om contact op te nemen met de stakeholders om te kijken hoe zij tegen onze hoofdvraag aan keken:

"Is het wenselijk dat er een scheiding is van de verantwoordelijkheid bij de meterkast tussen de netbeheerder en huizenbezitter?"

Het was mijn taak om contact op te nemen met de netbeheerders Liander en Enexis. Aan beide stakeholders heb ik een aantal vragen gesteld in interviewvorm om tot een conclusie te komen voor onze hoofdvraag.

Het resultaat van de interviews is dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat de huidige situatie voor de netbeheerder van belang is aangezien zij op die manier de controle kunnen behouden tot aan de meter. Dit zorgt er helaas voor dat verandering aan het gedeelte van de netbeheerder vrijwel niet mogelijk is aangezien zij die controle hebben en zullen proberen te behouden. Hierdoor kun je voor dat gedeelte ook weinig oplossen. Voor de huizenbezitter is dit op de lange termijn nadelig naar onze mening, omdat je dus voor een duurzame toekomst afhankelijk bent van de netbeheerder. De netbeheerder zal dus ook bepalen hoe zij het net zullen gaan verduurzamen met als gevolg grootschalige oplossingen zoals windparken/zonneparken. Een oplossing hiervoor zou zijn om huishoudens voor zowel het elektrische gedeelte als voor het gasgedeelte volledig los te koppelen van het net. Dit idee is hier verder uitgewerkt.

Week 4

Activiteit Toelichting
Creatieve sessie De creatieve sessie om te brainstormen over ideeën ten aanzien van onze opdracht.
Idee uitwerken Op basis van de eerste gesprekken met de stakeholders een conclusie/idee opgeschreven hoe de scheiding in verantwoordelijkheden in de meterkast geregeld kan worden bij de energietransitie.

In de vierde week stond de creatieve sessie centraal. Voor de creatieve sessie was het de bedoeling dat wij met een aantal mensen gingen brainstormen over ideeën ten aanzien van onze hoofdvragen. Het was ieder zijn individuele taak om met creatieve ideeën te komen ten aanzien van de hoofdvraag.

Allereerst was het de bedoeling dat wij ons gingen voorstellen. Vervolgens moesten wij associaties bedenken ten aanzien van de hoofdvragen. Dit moesten wij toen vertalen naar concrete ideeën. Deze ideeën moesten wij vervolgens ontkrachten door te provoceren.

Ik heb deze dag als nuttig ervaren aangezien wij hierdoor een beter idee hebben gekregen van wat wij nou precies willen gaan doen. Daarnaast vond ik ook het provoceren nuttig aangezien je op die manier gaat weerleggen of een opdracht/idee wel nuttig is om te realiseren. Vanuit dat provoceren kun je ook weer discussies krijgen.

Vanuit de creatieve sessie zijn wij verder gegaan met het uitwerken van het idee om huizen los te koppelen van het net. Dit idee is hier verder uitgewerkt.

Week 5

Activiteit Toelichting
Vastleggen interviews Github Conclusie getrokken op basis van de interviews.
1e les 3d printen Les over verschillende toepassingen van 3d printen.

In de vijde week was het de bedoeling dat een conclusie werd opgesteld op basis van de interviews die zijn gedaan.

Allereerst heb ik een conclusie geschreven over de gesprekken met de netbeheerder. Daaruit is naar voren gekomen dat de huidige scheiding, aanpassingen aan de kant van de netbeheerder bemoeilijkt. Om te verduurzamen ben je in de huidige situatie dus afhankelijk van de netbeheerder. Voor de energietransitie is dit niet handig, omdat je hierdoor dus grootschalige oplossingen krijgt, die voor de bewoner niet perse de beste zijn.

Op basis van deze conclusie kunnen wij dus verder met het uitzoeken naar lokale oplossingen die voor de bewoner nuttig zijn. Voor Impact IOT Solutions moeten wij gaan kijken naar hoe zij kunnen inspelen op de aansturing daarvoor.

Verder hebben wij de eerste les van 3d printen gehad. Tijdens de eerste les hebben wij een indruk gekregen van de verschillende toepassingen van 3d printen.

Ik vond deze les interessant aangezien ik nu weet waar 3d printen voor wordt gebruikt. De toekomst van 3d printen zie ik positief alleen de transitie waar over werd gesproken vind ik lastig. Het is voor bedrijven best een risico om de transitie door te voeren. Daarvoor denk ik wel dat het voor start-ups makkelijker te realiseren is.

Week 6

Activiteit Toelichting
Onderzoek naar lokale energievoorziening Onderzoek gedaan naar lokale zonnepanelen voor hoogbouw.
2e les 3d printen Les over verschillende soorten 3d printers.

In de zesde week was het de bedoeling dat wij gingen kijken naar het lokaal regelen van de energiebehoefte voor hoogbouw.

Allereerst hebben wij gekeken naar welke manieren wij willen onderzoeken, dat zijn de volgende manieren:

 1. Lokaal elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen voor de verwarming
 2. Lokaal elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen voor elektrische apparaten
 3. Lokaal waterstof opwekken met behulp van een elektrolyse installatie voor de verwarming

Ik ben mij gaan focussen op de eerste twee. In die week heb ik een begin gemaakt aan de onderzoeken. Voor de eerste manier ben ik tot de conclusie gekomen dat het voor de warmtevoorziening niet rendabel is om zonnepanelen te gebruiken, omdat voor de warmtevoorziening te veel zonnepanelen verbruikt worden.

Op basis van deze conclusie kunnen wij voor ons onderzoek uitsluiten dat wij een oplossing gaan bieden die voor de warmtevoorziening zal gaan werken.

Verder hebben wij de tweede les van 3d printen gehad. Tijdens deze les hebben wij een indruk gekregen van de verschillende type 3d printers.

Ik vond deze les minder interessant dan de eerste les, omdat ik af en toe moeilijk de focus kon houden wat het nut was voor ons om dit te weten. Voor de minor en voor mijn portfolio wilde ik namelijk weten wat het nut was van 3d printen in smart industry processen, daarvoor is het type 3d printer niet heel relevant.

Week 7

Activiteit Toelichting
Onderzoek naar lokale energievoorziening Onderzoek gedaan naar lokale zonnepanelen voor hoogbouw.
Bezoek valkhof Museum bezocht om kennis op te doen van het creatief denkproces van kunstenaars.
3e les 3d printen Les over verschillende grootschalige toepassingen en over mogelijkheden met 3d printers.

In de zevende week was het de bedoeling dat ik verder gingen kijken naar het lokaal regelen van de energiebehoefte voor hoogbouw.

Ik ben verder gaan kijken naar de tweede manier waarbij Lokaal elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen voor elektrische apparaten. Daarvoor heb ik berekeningen gedaan om te kijken of het rendabel is om dit te regelen op lokaal niveau. De conclusie is dat dit rendabel is aangezien je met batterijen en zonnepanelen een huishouden van voldoende energie kan voorzien om de elektrische apparaten aan te sturen.

Op basis van deze conclusie kunnen wij voor ons onderzoek concluderen dat wij een oplossing kunnen gaan bieden voor deze vorm van energie.

Vervolgens zijn wij in die week naar het Valkhof museum geweest. Ik vond dit interessant, omdat je goed kon zien hoe het creatieve denkproces van een kunstenaar verloopt. Als je dit koppelt naar smart industry dan zit daar naar mijn mening een overeenkomst. Bij smart industry moet je namelijk ook creatief en oplossingsgericht denken in termen van design thinking om tot een oplossing te komen.

Ten slotte hebben wij de derde les van 3d printen gehad. Tijdens deze les hebben wij een indruk gekregen van hoe organisaties 3d printers kunnen integreren in hun bedrijf.

Ik vond deze les interessant, omdat ik ook denk dat 3d printers een belangrijke toevoeging zijn voor smart industry.

Week 8

Activiteit Toelichting
Onderzoek naar lokale energievoorziening Onderzoek gedaan naar manier om lokaal te voorzien van energie met behulp van zonnepanelen en een batterij.
Intervisie Teruggeblikt op de minor en gekeken naar wat ik nog moet doen.

In de achtste week was het de bedoeling dat ik ging kijken naar het lokaal regelen van de energiebehoefte met behulp van zonnepanelen, batterijen en het net. Ik ben verder gaan kijken naar de tweede manier waarbij Lokaal elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen voor elektrische apparaten. Aangezien ik in de vorige week wist dat dit rendabel was om te regelen ging ik kijken of ik een systeem kon ontwerpen die dit mogelijk maakt. Daarvoor heb ik in het rapport een ontwerp toegevoegd waarop te zien is hoe dit is gedaan. Ik heb ervoor gekozen om drie losse systemen van verantwoordelijkheden te kiezen die in combinatie het HomeCube systeem vormen:

 1. Het energieregelsysteem
 2. De aansturing
 3. Het meetsysteem

Het energieregelsysteem is verantwoordelijk voor het regelen van de energietoevoer met behulp van zonnepanelen, een batterij/buffer en het net (indien nodig). Het meetsysteem is verantwoordelijk voor het meten van de behoefte van de apparaten waarvan een bepaalde vraag van energie komt. Het systeem daartussen is de aansturing. Die kijkt op basis van wat de behoefte is naar wat de best mogelijke aansturing daarvoor is. Op basis van die behoefte wordt ook het energieregelsysteem aangestuurd.

Na deze week stond dus een ontwerp vast waarmee Pieter Hoenderken verder zou gaan kunnen kijken.

Vervolgens hebben wij in die week de intervisie gehad. Daar was het de bedoeling dat wij onze smart journey gingen bespreken om zo tot actiepunten te komen om aan verder te werken voor een goed verloop van de minor. Dit zag er als volgt uit:

Mijn belangrijkste doel was het leren omgaan met technische problemen. Voorafgaand had ik al gekeken naar technische problemen aan de hand van actualiteiten die speelden in de samenleving. Ik wilde gaan kijken hoe ik die technische problemen kan gaan aanpakken om tot een mogelijke richting/oplossing te komen. Daarbij zou ik dus veel hebben moeten focussen op het aspect design thinking, een onderwerp dat bij het vak smart business werd gegeven.

Voor deze dag had ik al voorbereid door op te schrijven wat de stand van zaken is met betrekking tot mijn smart journey. Dit heb ik in de volgende presentatie gedaan. Daarbij heb ik opgesteld wat mijn belangrijkste doel was voor de minor en of ik daaraan heb gehouden. Allereerst moesten wij daarvoor opschrijven wat de barrières daarvoor waren. De barrières die voor mij belangrijk waren is dat ik veel tijd nodig zou moeten hebben om te werken aan die doelen en dat ik die tijd niet zou hebben. Tijdens het project was dat helaas het geval. Actiepunten die ik had zijn verder opgesteld, allereerst in vage actiepunten maar vervolgens in smart actiepunten. Die actiepunten heb ik meegenomen naar mijn persoonlijke agenda met tussentijdse meetmomenten.

Ik heb verder nog een schema gemaakt om te laten zien hoe ik als persoon het beste kan functioneren met betrekking tot mijn doelen. Hieronder is te zien hoe dat schema eruitziet dat tijdens deze les door mij is gemaakt.

Van dit schema is te leren dat ik slecht functioneer in de huidige situatie met betrekking tot corona. Dit heeft te maken met het feit dat ik een steeds veranderende werksituatie krijg. Elementen die wij tijdens de minor hebben geleerd zoals design thinking werken naar mijn mening dus ook niet in een steeds veranderende werksituatie. Dit werkt naar mijn mening alleen als je routinematig werk doet wat je onafhankelijk kan doen. Het is voor mij nadelig dat ik sterktes heb die alleen goed werken voor door mij fijne gecreëerde werksituaties.

Ik heb deze dag ervaren als een fijne dag, omdat je hierdoor weer de focus legt op je doel en schrijft aan een plan om dat doel te behalen. Daarnaast is het maken van een swot analyse nuttig, omdat je hierdoor voor jezelf inzichtelijk maakt wat valkuilen en gevaren zijn. Hierdoor kun je een werksituatie creëren die ervoor zorgt dat jou eigen sterktes versterkt en jou eigen zwaktes/gevaren verzwakt. Daar moet dan wel ruimte voor zijn, tijdens corona is helaas gebleken dat dit niet altijd het geval is, dat maakt het ook wel heel lastig en vervelend.

Week 9

Activiteit Toelichting
Onderzoek naar lokale energievoorziening Onderzoek gedaan naar bedrijven in het werkveld die dit ook doen.
Solderen Tijdens deze dag moesten wij ons PCB bord solderen.

In de negende week was het de bedoeling dat ik verder gingen kijken naar het ontworpen HomeCube systeem en ging kijken of er bedrijven waren die iets soortgelijks op de markt hadden gezet. Op internet hebben Mika en ik een bedrijf gevonden genaamd Loxone dat nagenoeg exact hetzelfde doet als wij hadden uitgetekend. Op dat moment waren Mika en ik verbaasd dat een bedrijf nagenoeg exact hetzelfde had, maar dan volledig ontwikkeld tot een bedrijf met 400 man in dienst.

Uiteindelijk hebben wij ons idee aan Pieter Hoenderken voorgelegd. Hij vond ons idee dat wij hadden ontworpen best een goed idee. Alleen toen lieten wij hem zien dat een bedrijf nagenoeg exact hetzelfde doet. Dit vond Pieter Hoenderken jammer aangezien hij een gat in de markt hoopte te vinden met de HomeCube. Wij kregen toen vervolgens het advies om te gaan kijken naar een onderhoudsplatform waar monteurs benaderd zouden worden op het moment dat er onderhoud gepleegd zou moeten worden aan apparaten met betrekking tot de energieregeling, denk aan zonnepanelen , warmtei-nstallaties, etc.

Op vrijdag 24 december is deze situatie met Pieter Bergshoeff in de vorm van een voortgangsmail. Daarin wilden wij duidelijk vertellen hoe het momenteel gaat met ons project aangezien wij dit zelf wel een lastige situatie vonden. Daar is het volgende beschreven:

Wij hebben nu vanuit Pieter Hoenderken de opdracht gekregen om de focus te leggen op het onderhoud gedeelte om te kijken wat daar mogelijk is. Dit betekent voor ons dat wij min of meer een stapje terug doen in het proces waar wij in zitten. Hierdoor zal het voor ons lastig worden om een goede business analyse te kunnen maken van een idee dat wij hebben uitgewerkt. Procesmatig gezien zitten wij dus nu in de volgende situatie (design thinking):

Wij hebben gekeken naar de wensen en behoeftes van de stakeholders (netbeheerders, etc.) en waar zij tegenaan lopen - **Empathize**. De bevindingen uit de Empathize fase hebben wij geïnterpreteerd en daaruit hebben wij bepaalde patronen herkend. Vanuit daar hebben wij geformuleerd wat het op te lossen gebruikersprobleem is geweest. Dit is de volgende probleemstelling geworden: Hoe kunnen wij huizenbezitters/hooggebouw lokaal voorzien van energie voor elektrische apparaten - **Define**. Wij zijn toen met het idee gekomen dat uit het [rapport](https://github.com/thomasdewinkel/HomeCube/wiki/Rapport#de-homecube) komt - **Ideate**.

Aangezien wij ons dus nu moeten focussen op het onderhoudsgedeelte betekent dat voor ons dat wij in het proces terug zijn gegaan naar de empathize fase en dat wij dus nu in de laatste week gaan kijken naar de behoefte van de stakeholders met betrekking tot het onderhoudsgedeelte. Hiervoor willen wij als dat mogelijk is in een sneltreinvaart met een goed idee komen om te presenteren op de seminar.

Onze verwachting is dat het qua uitwerking een minder idee zal worden dan wij eerst hadden gehoopt aangezien wij qua tijd die stappen terug niet hadden verwacht te maken. Het onderhoudsgedeelte staat namelijk ook los van onze 1e hoofdvraag:

"Is de huidige scheiding in de meterkast wenselijk tussen de netbeheerder en de huizenbezitter met betrekking tot de energietransitie?"

Deze week zo vlak voor de vakantie is dus een vervelende week geweest aangezien wij dus nu weer een hele andere richting op zijn gestuurd die wat meer afwijkt van onze hoofdvraag.

Verder in de week hebben wij ook nog moeten solderen. In de afbeeldingen hieronder is te zien wat het resultaat hiervan was.

Van het solderen heb ik geleerd dat het belangrijk is dat je vooraf al goed helder hebt waar alles moet staan en dat je al in je ontwerp rekening houdt met de plek die je aan items op je PCB toewijst. Het is namelijk belangrijk dat items niet elkaar in de weg staan. Bij mij is het zo dat de kabel en de RF-transmitter elkaar in de weg staan, vooraf is hier niet goed naar gekeken namelijk. Dit kwam naar mijn mening deels ook door onwetendheid.

Week 10

Activiteit Toelichting
Onderzoek naar onderhoudssystemen Onderzoek gedaan naar bedrijven in het werkveld die dit ook doen.
4e les 3d printen Zelfstandig werken aan het doosje.

In de tiende week was het de bedoeling dat wij gingen kijken naar manieren voor het monitoren van onderhoud om daar een proactief systeem omheen te bouwen. Daarbij zijn wij nog niet heel ver gekomen. Wij willen na de vakantie gaan kijken naar het idee om met de kwaliteit van zonnepanelen te monitoren. Hierbij willen wij voor een reeks, veld of dak met zonnepanelen gaan kijken naar de status per paneel. Hiermee willen wij dus een systeem maken met de status per paneel voor zo'n reeks, veld of dak met zonnepanelen.

Verder in die week hadden wij de laatste les 3d printen. Daarbij moesten wij zelfstandig ons doosje gaan ontwerpen. In de afbeelding hieronder is te zien hoe ik daar mee bezig ben.

Hieronder is het uiteindelijke doosje te zien.

Week 11

In de laatste week heb ik besloten om een alternatief onderzoek uit te voeren voor smart start i.v.m. tijdsproblemen. Het eerste onderwerp is iets te groot gebleken om vanaf nu nog uit te voeren.

Conclusie van het project

Plan van aanpak

Over het plan van aanpak ben ik best tevreden. Het werken aan het plan van aanpak liep goed met z'n drieen. Waarbij Mika en ik voor de concrete invulling zorgde, zorgde Max voor het design van het plan van aanpak. Dat waren heldere rollen die wij toen hadden. Dit sloot goed op mekaar aan waardoor wij ook efficiënt konden werken vond ik zelf. Dit waren niet perse vooraf afgesproken rollen, maar dit verliep op een vrij natuurlijke manier. Het enige wat ik minder vond aan het plan van aanpak is dat ons doel en de opdracht hetzelfde zijn, dat is raar. Ik denk dat dat mede heeft geleid tot de situatie van de week voor de kerstvakantie.

Feedback

Pieter Hoenderken heb ik ervaren als een fijne begeleider. De gesprekken die wij met hem hadden waren altijd nuttig en de instelling van Pieter was altijd positief. Tijdens de gesprekken bracht Pieter Hoenderken altijd precies aanvulling op hetgeen wat wij van hem vroegen. Een voorbeeld hiervan is dat wij vroegen of ons uitgewerkte concept een goed idee was, waarbij hij ons vervolgens met feedback in een bepaalde richting stuurde. Ik vond het wel jammer dat het alleen niet fysiek kon i.v.m. corona.

Samenwerken

Het was jammer dat Max was gestopt met het project. Max was een goede aanvulling met zijn opleiding Creative Multimedia Design waar hij mee bezig was. De samenwerking tussen Mika en ik vond ik prima. Het had beter gekunt als wij wat vaker fysiek konden werken, maar dat kon helaas niet. Ik vond alleen wel dat Mika zijn achtergrondkennis niet volledig heeft kunnen inzetten aangezien onze focus vooral lag op de eerste drie fases van design thinking, waarbij het business aspect nog niet veel naar voren kwam.

Netwerk

Binnen ons project hebben wij veel contacten met stakeholders gehad. Daarbij was het onze taak om voor bepaalde vraagstukken antwoord te krijgen. Mijn persoonlijke rol was dat ik het directe aanspreekpunt was tussen de netbeheerder en het projectteam. De interviews die zijn gehouden met de stakeholders hebben gezorgd voor antwoord op de vragen. Daarbij was het vooral belangrijk dat hun visie op de scheiding in de meterkast werd gegeven. Dat is goed gelukt naar mijn mening. Wij zijn bij de netbeheerder achter gekomen dat zij zelfs een monopoly positie hebben tot aan de meterkast. Dat vond ik zelf een interessante ontdekking, ik was daar zelf niet echt van op de hoogte. Wat wij wel merkten in de gesprekken die wij hadden gehad, is dat iedere stakeholder tegen het probleem keek vanuit eigen belang en niet zo zeer wat het meest wenselijk is. Hierdoor moesten wij onze kennis sterk inzetten om te kijken wat het meest wenselijk is voor de betreffende partij op basis van de gesprekken die zijn gevoerd. Met die kennis zijn wij als groep toen gaan kijken naar oplossingen voor het betreffende probleem.

Onderzoek

Het onderzoek dat wij moesten uitvoeren was helder. De hoofd- en deelvragen hadden iets anders geformuleerd kunnen worden. De tweede vraag had beter een hoe vraag kunnen zijn waarbij je dus kijkt hoe je het probleem van vraag 1 gaat oplossen. Verder vond ik het zonde dat wij in het proces volgens design thinking bleven hangen in de eerste drie fases en zelfs met de service een stap terug gingen in de fase, hierover is contact geweest met Pieter Bergshoeff.

Communicatie

De communicatie met Pieter Bergshoeff en Pieter Hoenderken liep goed. Beide personen waren te benaderen als wij vragen hadden. Over beide personen ben ik tevreden. Als ik de communicatie vergelijk tussen fysiek contact en de mail die beide zijn uitgevoerd dan ben ik zelf meer fan van fysiek contact. Voor de sfeer werkt dit naar mijn mening beter om mekaar af en toe te zien. De mailcontacten met Pieter Bergshoeff waren een nuttig middel om de voortgang te bespreken, daarnaast was het gesprek via teams ook handig. Via de mail vind ik daarentegen handiger om de voortgang te laten zien aangezien daarin alles helder op een rij gezet kan worden en in goede teksten benoemd kan worden.