5_pitch_smart_business - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Tijdens deze week hadden wij geen lesstof voor smart business maar stonden de pitches van bedrijven centraal.

5.1. De pitches

Allereerst zijn wij klassikaal gaan luisteren naar de pitches van de bedrijven. Hierbij moesten zij in het kort vertellen wie zij zijn, wat zij doen en wat de opdracht is die zij voor ons hadden.

5.2. Gesprekken met bedrijven

Tijdens het tweede gedeelte was het de bedoeling dat je in 5 rondes van 20 minuten bij bedrijven langs ging om vragen te stellen over de opdracht. Ik ben toen bij drie bedrijven geweest: TNO, BuyBay en WeFabricate. TNO was mijn eerste keus aangezien ik dat bedrijf bij de pitch al interessant vond, omdat de opdracht met machine data mij erg aansprak. BuyBay was mijn tweede keus aangezien dit qua opdracht redelijk hetzelfde was als TNO. WeFabricate was mijn derde keus aangezien ik denk dat ik hun qua kennis het meeste kan bieden aangezien ik ook al robotica op mijn opleiding heb gehad.