5_les4_smart_business - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Tijdens deze week hadden wij twee lessen voor smart business. In de tweede les is het de bedoeling dat je tijdens de workshop van Paul Kalis, COO van Qander, kennis opdoet over organisatie transities; het samenwerken in de keten en het beïnvloeden van stakeholders.

5.1. Visie op verandering

Voor deze les moesten wij gaan kijken aan de hand van een enquete wat onze visie is op verandering. Hierbij kwam het volgende resultaat naar voren:

  1. SCORE OP GEEL: 16
  2. SCORE OP BLAUW: 22
  3. SCORE OP ROOD: 20
  4. SCORE OP GROEN: 12
  5. SCORE OP WIT: 26

De gehele resultaten kun je hier inzien.

Ik kan mijzelf het meest vinden in een mix van geel, blauw en wit. Dit heeft te maken met de volgende dingen:

"Als gele veranderaar denk je in termen van belangen, conflictenen macht."

"Projectmatig werken is een belangrijk instrument. De uitkomst van de verandering stemt in principe overeen met het vooraf gestelde doel."

"Als veranderaar versnel of stimuleer je verandering vooral: je geeft datgene waarde tijd rijp voor is een extra duw in de rug of je neemt blokkades weg die verandering in de weg staan. Je gelooft in ondernemerschap en zelforganiserende vermogens van mensen enorganisaties.

5.2. Workshop van Paul Kalis, COO van Qander

Tijdens deze workshop deelde Paul Kalis zijn kennis met ons over verandering binnen organisaties. Hierbij moesten wij het TOM model invullen. In de afbeelding is het resultaat te zien.