4_Les6_smart_technology - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Voor de zesde les van smart technology is het de bedoeling dat je verder werken aan het eindstation.

Hier is verder gewerkt aan het eindstation