4_Les4_smart_technology - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Voor de vierde les van smart technology is het de bedoeling dat je voor je meetstation (gemaakte hardware) een testpagina maakt waarmee de meetstation getest kan worden.

4.1. Webserver opdracht

Hieronder is te zien hoe de opstelling eruitziet. Via deze link kun je bij de geschreven code komen.

Hier is een video te zien van de Kaku test met een lamp die 5 seconde aan blijft na de test.