4_Les2_smart_technology - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Voor de tweede les van smart technology is het de bedoeling dat je verder gaat met het verkrijgen van een indruk van de verkregen hardware met PlatformIO, middels het uitvoeren van demo opdrachtjes.

4.1. Opdracht

Tijdens deze opdracht ben ik verder gegaan met de opstelling van de eerste les. De opstelling is verder uitgebreid met de volgende hardware:

  1. LDR
  2. DHT11-sensor
  3. Moisture-sensor
  4. RF transmitter
  5. Relay
  6. Klik aan klik uit stekker

Hieronder is te zien hoe de opstelling eruitziet. Via deze link kun je bij de geschreven code komen.